ACCIÓ SOCIAL

Fonamentem la nostra acció en l’acollida i acompanyament a les persones vulnerables i excloses.

Promovem el suport i l’empoderament de les persones perquè defensin els seus drets humans en els tres àmbits del desenvolupament integral: necessitats bàsiques, sentit de la vida i participació social.

Programa Acollida i acompanyament

L’acollida és l’eix central de l’actuació de Càritas. És el cor de Càritas, és la nostra missió: acollir la persona amb tot allò que porta, el seu patiment, la seva necessitat, la seva esperança. Aquesta primera acollida es fa des de la discreció i la confiança.

+

Programa Necessitats bàsiques

Amb l’objectiu de millorar les condicions de vida de les persones, s’atenen les seves necessitats més bàsiques i/o urgents com són l’alimentació, el pagament de rebuts de subministres, els lloguers, el transport, la salut o l’escolarització infantil, entre d’altres.

+

Programa Gent Gran

Amb l’objectiu que les persones ateses tinguin una vellesa digna, Càritas està al costat d’aquelles persones grans més vulnerables, aquelles que disposen d’escassos mitjans econòmics, que tenen dependència física i/o social i/o que no compten amb una xarxa relacional de suport.

+

Programa Sense Llar i Habitatge

Les persones sense sostre troben a Càritas un espai d’atenció especial, que no només els ajuda a cobrir les seves necessitats bàsiques d’alimentació, vestit, higiene, … sinó que troben una mirada amorosa que veu a la cara el mateix rostre de Jesús.

+

Programa Família, joves i infància

Càritas ha assumit el compromís de treballar pel benestar de les famílies i dels seus infants, amb la voluntat i alhora el repte de donar resposta a la necessitat de tenir un suport per a millorar les oportunitats i la inclusió de nens i nenes afectats per situacions de vulnerabilitat i manca de recursos.

+

Programa Educació i Formació Adults

Acompanyem les persones en la millora de les seves competències i formació per facilitar processos de desenvolupament sociolaboral.

+

Programa Salut

Donem resposta a les necessitats de suport a la millora de la salut, de persones que es troben en situacions de vulnerabilitat social i econòmica, i que presenten dificultats especials a l’accés a serveis especialitzats.

+

Programa Migració

Vivim un moment històric en què mai s’havien donat tants desplaçaments de persones i de pobles, i des de Càritas estem atenent de manera transversal aquesta realitat doncs les lleis d’estrangeria provoquen la vulneració de molts drets humans i socials.

+
Fes un donatiu Fer-me soci
Gràcies a la vostra ajuda, podem estar al costat dels qui més ens necessiten
Quin tipus de donació t’agradaria fer?
Puntual
Quant voleu aportar?
Sóc...
Particular
Empresa