Família, Joves i Infància

El nostre objectiu és millorar la situació dels infants i les seves famílies, el seu entorn, les seves relacions i vincles, i oferir-los suport en el seu desenvolupament personal i familiar de manera integral.

Inclou els serveis de Llar Natalis (suport a mares gestants) i l’acompanyament educatiu, des dels quals volem:

  • Donar suport i potenciar les capacitats dels progenitors per tal que puguin exercir les seves funcions parentals.
  • Vetllar pel desenvolupament integral i harmònic dels infants.
  • Ajudar els infants i joves a millorar els seus resultats acadèmics.
  • Proporcionar experiències de socialització sanes en una relació de respecte i tolerància.
  • Potenciar la implicació de la família en la dinàmica escolar.

Persones ateses

Punts de servei

Projectes

Gent Gran

REFORÇ ESCOLAR PER A NENS

Oferim espais de suport educacional. A Tarragona, el projecte Som-hi tots, i a Reus, el projecte Suport pedagògic, van adreçats a infants i adolescents de 6 a 18 anys que tinguin indicis de fracàs escolar, ja sigui per dificultats en l’aprenentatge com per manca d’habilitats socials i personals. Sovint pateixen problemàtiques socioeconòmiques i exclusió social i des de l’àmbit familiar no els poden donar el suport pedagògic que necessiten. En aquesta línia destaca l’acció del “Casal d’estiu”, el qual contribueix a la conciliació de la vida familiar i laboral i afavoreix el desenvolupament integral dels infants. A la resta de la diòcesi també es realitzen diverses activitats de reforç escolar.

LLAR NATALIS

L’espai Llar Natalis acull residencialment a mares gestants que per la seva precària situació social i econòmica es troben en una situació d’exclusió social i per aquest motiu són especialment susceptibles de posar en risc la continuïtat del seu embaràs. Es tracta d’un espai on puguin gaudir d’un clima pensat per a elles i per els seus fills en la primera etapa de la vida.

Llar Natalis es gestiona mitjançant la fundació privada Obra Pia Montserrat, de l’Arquebisbat de Tarragona amb la col·laboració de Càritas Diocesana de Tarragona.

Gent Gran

Testimonis

"Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit mus, a egestas mollis nulla venenatis quis"

Nom Cognom

"Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit mus, a egestas mollis nulla venenatis quis"

Nom Cognom

"Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit mus, a egestas mollis nulla venenatis quis"

Nom Cognom

Fes un donatiu Fer-me soci
Gràcies a la vostra ajuda, podem estar al costat dels qui més ens necessiten
Quin tipus de donació t’agradaria fer?
Puntual
Quant voleu aportar?
Sóc...
Particular
Empresa