Educació i Formació d’adults

Hi ha persones que per diversos motius no es poden incorporar al procés d’acompanyament laboral. Amb aquest programa volem facilitar l’adquisició de competències bàsiques, potenciar la motivació per aprendre i afavorir la integració social de la persona mitjançant la comprensió del context social que l’envolta.

S’ofereixen espais formatius a les persones que pretenen millorar les seves capacitats i competències personals per afavorir la seva integració social, el seu apoderament i la seva possible inserció laboral. En aquests espais oferim un ventall de recursos adaptats a les diferents situacions que cal afrontar: des del coneixement de la llengua castellana i catalana o l’alfabetització bàsica a tallers relacionals i de competències bàsiques.

Persones formades

Punts de servei

Projectes

Gent Gran

FORMACIÓ LINGÜÍSTICA

Càritas acompanya les persones nouvingudes en l’aprenentatge i coneixement de la llegua i cultura autòctones, com a pas imprescindible per a la seva integració en la societat.

La formació consisteix en la realització de cursos i tallers de formació tant de català com de castellà.

Els cursos d’alfabetització en llengua catalana “Lletres per a tothom” per a persones no catalanoparlants estan reconegudes per als informes d’estrangeria de la Generalitat de Catalunya, així com les formacions en els mòduls B (coneixement sociolaborals) i C (coneixement de l’entorn) necessàries per a l’obtenció del permís de treball.

TALLERS I CURSOS FORMATIUS

Les activitats que es realitzen són cursos, tallers i/o xerrades de temes específics. Tenen com a objectiu el fet de proporcionar coneixements i eines per adquirir competències bàsiques per tal de continuar posteriorment amb una capacitació laboral especialitzada. Es reforça l’aspecte relacional i de socialització.

Gent Gran

Testimonis

"Estic molt content perquè, a Càritas, ens han ajudat a apendre català i millorar el nostre nivell i així poder-nos integrar a la societat i trobar feina."

Abdelhak El Amri

Fes un donatiu Fer-me soci
Gràcies a la vostra ajuda, podem estar al costat dels qui més ens necessiten
Quin tipus de donació t’agradaria fer?
Puntual
Quant voleu aportar?
Sóc...
Particular
Empresa