orientació laboral

Les aptituds de cada persona, els seus interessos i les seves motivacions, ajuden a definir el perfil laboral de cadascun.

Amb l’objectiu d’identificar aquestes característiques personals de cara al procés formatiu i d’inserció laboral, s’ha posat en marxa el servei d’acompanyament sociolaboral.

Però cada persona es troba en un moment diferent dins de l’itinerari d’inserció sociolaboral. Per això, l’orientador/a laboral valora i orienta, segons les necessitats de cada persona atesa, en quin punt es troba d’acord amb la trajectòria laboral prèvia i el compromís que adquireixi. És, a partir d’aquesta valoració, quan la persona accedeix a un punt o un altre de l’itinerari de formació i inserció laboral.

Persones ateses

Punts de servei

PROJECTES

Gent Gran

ORIENTACIÓ LABORAL

El projecte d’orientació sociolaboral busca la millora de l’ocupabilitat de les persones en risc d’exclusió social, les quals se’ls orienta i acompanya a través d’un itinerari personal, amb la finalitat que puguin incorporar-se al mercat de treball. Incorpora activitats d’acollida, orientació, formació, intermediació, prospecció i incorporació al mercat de treball, tractant de millorar l’ocupabilitat dels participants.

El projecte Activa’t va dirigit a participants en situació o risc d’exclusió, mitjançant un acompanyament personalitzat que permeti la millora de les competències personals i laborals.

El projecte Nous Horitzons, per a persones estrangeres en situació d’irregularitat administrativa i en situació de greu vulnerabilitat, dona eines i habilitats personals que ajuden en processos individuals i de participació social.

TALLER AULA OBERTA

És un espai on es treballa de forma pràctica i personalitzada, en grups d’1 a 5 persones, la bretxa digital, millorant-ne les habilitats i competències i intentant que ningú quedi fora del mercat laboral per no tenir coneixements tecnològics i digitals. També es proporciona suport en tràmits digitals.

Familia i Infancia
Gent Gran

TALLERS LABORALS

Són accions formatives de curta durada, que permeten als participants conèixer les eines i les tècniques més adequades per realitzar una recerca de feina activa, planificada i organitzada.

Els tallers són: Taller de mercat laboral i objectiu professional, taller de competències, taller de canals de recerca  de feina i entrevista, i taller de currículum i carta de presentació.

testimonis

 

"A Càritas m'han ajudat molt i m'han acompanyat en saber buscar una feina que m'agradi i on em respectin""

AC

Fes un donatiu Fer-me soci
Gràcies a la vostra ajuda, podem estar al costat dels qui més ens necessiten
Quin tipus de donació t’agradaria fer?
Puntual
Quant voleu aportar?
Sóc...
Particular
Empresa