Herències i llegats

El vostre compromís amb la lluita contra la pobresa, la justícia social i el dret a la dignitat de totes les persones pot anar més enllà, i continuar deixant empremta quan ja no hi siguis. Si confies aquesta tasca a Càritas, us garantim que el vostre llegat es destinarà a acompanyar persones perquè puguin tornar a ser autònomes i viure amb dignitat.

Totes les aportacions són valuoses i útils per ajudar les persones que més ho necessiten. Per incorporar Càritas al vostre testament no cal disposar d’un gran patrimoni. Podeu incloure Càritas en el vostre testament de la mateixa manera que designeu com a beneficiaris a familiars, amistats o altres entitats.

Un cop presa aquesta decisió, heu d’informar-ne el notari en el moment de formalitzar el vostre testament i facilitar-li les dades fiscals de Càritas Diocesana de Tarragona:

Càritas Diocesana de Tarragona
C/ d’Armanyà, 16
43004 TARRAGONA
CIF: R4300214F

Contacta amb nosaltres

Si heu decidit incloure Càritas Diocesana de Tarragona en el vostre testament o desitgeu més informació podeu contactar amb:

Inma Campon (Coordinadora d’Administració i Secretaria de Càritas Diocesana de Tarragona)
877 449 866
administracio@caritasdtarragona.cat
www.caritasdtarragona.cat

També podeu omplir el formulari que trobareu aquí sota o consultar les preguntes freqüents.


  He llegit i accepto la política de privacitat.

  Preguntes freqüents

  01 Què és un testament?

  El testament és definit pel Codi Civil com la declaració de voluntat escrita d’una persona, testador, per la qual disposa el destí dels seus béns i obligacions, o part d’ells, per després de la seva mort.

   

  02 I un llegat?

  És l’acte mitjançant el qual una persona, en el seu testament, decideix assignar una part concreta dels seus béns o drets a una altra persona física o jurídica determinada.

  És important destacar que comporta la limitació de no poder perjudicar en cap cas la legítima dels hereus forçosos.

  Els llegats s’han d’atorgar obligatòriament mitjançant testament, indicant-ho en el mateix de forma expressa.

  03 Què és una herència i com es divideix?

  És important assenyalar que s’ha de tenir en compte els drets forals de les diferents comunitats autònomes que contenen excepcions a la norma.

  Es pot dividir en tres parts:

  • Terç de legítima: es reparteix entre els fills del testador a parts iguals. Si algun d’ells ha mort, heretaran els seus descendents per dret de representació, a parts iguals.
  • Terç de millora: el testador té certa disponibilitat sobre aquesta part a l’hora d’adjudicar. S’ha de repartir també entre els fills i descendents, però no necessàriament a parts iguals. Es pot beneficiar a uns fills davant d’altres. Si no hi ha testament, o aquest no diu res al respecte, el terç de millora se suma a la legítima i es reparteix a parts iguals entre els fills i descendents.
  • Terç de lliure disposició: el testador pot decidir amb absoluta llibertat la seva adjudicació a un familiar, un tercer o una persona jurídica.
  04 Per què és recomanable fer testament?

  Fer testament és recomanable perquè és un procediment senzill, econòmic i útil per decidir sobre la destinació del patrimoni i evitar així problemes a posteriori a familiars i cercles pròxims.

  El testador, la persona que fa testament, pot ordenar els seus desitjos i saber que es compliran quan no hi sigui.

  El notari assessora i informa a la persona interessada en fer testament en funció de les seves circumstàncies personals.

  05 Què passa si no hi ha testament?

  Si no realitzes testament, és la llei qui designa els hereus seguint un ordre de parentiu.

  En cas que no hi hagi hereus i no s’hagi redactat testament, la llei designa com a hereu a l’Estat.

  06 És necessari redactar testament per a incloure a Càritas a l'herència?

  Sí, les herències i els llegats s’han d’atorgar mitjançant testament davant notari i indicar-se de forma expressa.

  Si decideixes incloure a Càritas en el teu testament, és molt important fer constar les nostres dades identificatives. Convé identificar l’entitat amb Nom, CIF i Direcció ja que Càritas és una confederació formada per 70 Càritas Diocesanes i els Serveis Generals.

  07 Puc modificar el meu testament?

  Sí, el testament es pot modificar tantes vegades com calgui. Simplement cal realitzar un de nou.

  No existeixen límits legals respecte al nombre de canvis sobre el testament, es pot canviar tantes vegades com es vulgui.

  08 Càritas ha de pagar impostos per les herències testades a fabor seu?

  No, la part de l’herència a favor de Càritas no es veurà minvada per impostos, ja que, en ser una persona jurídica no està subjecta a l’impost de successions.

  Així mateix, els ingressos derivats d’herències i llegats estan exempts en l’impost de societats per ser una organització no lucrativa acollida a les exempcions fiscals recollides en la Llei 49/2002.

  09 Com coneix Càritas que he testat a favor seu?

  El notari que hagi autoritzat el testament està obligat, en el moment que arribi al seu coneixement la mort del testador, a notificar el seu nomenament a les entitats no lucratives que apareguin en el mateix.

  Si en el testament s’ha designat marmessor, aquest ha de notificar la seva designació a tots els beneficiaris del testament, ja que està obligat a complir la voluntat del testador.

  Si decideixes incloure a Càritas en el teu testament, comparteix la teva decisió amb nosaltres. Volem agrair el teu compromís. És a més important per garantir el compliment de la teva voluntat. Tractarem la informació amb absoluta confidencialitat.

  Fes un donatiu Fer-me soci
  Gràcies a la vostra ajuda, podem estar al costat dels qui més ens necessiten
  Quin tipus de donació t’agradaria fer?
  Puntual
  Quant voleu aportar?
  Sóc...
  Particular
  Empresa