Informacio Institucional i Organitzativa

En aquest apartat podreu consultar tota la nostra informació institucional, tal com els estatuts, la normativa aplicable o els òrgans de govern, entre d’altres. La transparència és un compromís amb la mateixa entitat, amb els nostres socis, donants, persones ateses i amb la societat en general.

Missió, Visió i Valors

Missió

Acollir les persones que es troben en situació o risc de pobresa i exclusió social, especialment les més vulnerables, i acompanyar-les en el seu procés de promoció i desenvolupament integral, analitzant i incidint en les causes de la pobresa i treballant per la justícia social.

Visió

Ser testimoni de l’amor de Déu i de la fraternitat de la comunitat cristiana amb tothom, especialment amb les persones més empobrides i excloses, optant per una societat més solidària, justa i participativa.

Valors

L’amor és el fonament de la nostra identitat i servei, font inspiradora dels valors que ens guien: la dignitat i la centralitat de la persona, la justícia social, la solidaritat, la participació, l’austeritat, la innovació i la transparència.

EstatuTs

Càritas Diocesana de Tarragona es regula pels estatuts aprovats, pel sr. Arquebisbe Mons. Joan Planellas i Barnosell, el 9 de novembre de 2020.

Podeu consultar-los clicant aquí.

Normativa aplicable

Càritas Diocesana de Tarragona es regeix pels seus Estatuts i per la legislació de l’Església Catòlica, tenint en compte les lleis civils que afecten la seva activitat, atenent al disposat al cànon 22 del Codi de Dret Canònic.

Les normes amb rang de llei d’aplicació a Càritas Diocesana de Tarragona les pots consultar clicant aquí.

Órgans de Govern

El president de Càritas Diocesana de Tarragona és l’Excm. i Rvdm. Mons. Joan Planellas i Barnosell, arquebisbe metropolità de Tarragona i primat, el delegat episcopal és Mn. Jordi Vila Borràs i el director de l’entitat és el Sr. Salvador Grané Terradas.

ÀREA INSTITUCIONAL

L’àrea institucional s’encarrega de la caixa, la comptabilitat i el funcionament econòmic de Càritas. A més de la coordinació general de les diverses àrees, la gestió dels recursos humans i les relacions institucionals.

ÀREA DE SENSIBILITZACIÓ SOCIAL

L’àrea de sensibilització social té les funcions de fer arribar a la població la problemàtica social del nostre món, els camins per a resoldre-la o pal·liar-la i informar sobre les aspiracions i activitats de Càritas.

ÀREA D’ACCIÓ SOCIAL

L’àrea d’acció social té la funció d’organitzar i coordinar les activitats en el camp de l’Acció Social que s’encarreguen a Càritas Diocesana. Aquesta àrea inclou tot el treball que es faci sobre els diferents camps de l’acció social i les campanyes que es duguin a terme per pal·liar els problemes sorgits socialment.

ÀREA D’ECONOMIA SOCIAL

L’àrea d’economia social s’encarrega de la formació sociolaboral de les persones per tal d’afavorir-ne la reinserció social, la prospecció d’empreses col·laboradores, els itineraris sociolaborals i en formació de capacitació laboral i la supervisió de l’empresa d’inserció laboral Arada, entre d’altres.

ÀREA DE VOLUNTARIAT

L’àrea de voluntariat té la funció d’acollir, orientar, formar i incorporar les persones voluntàries al projecte més adient al seu perfil i acompanyar-les al llarg del servei que desenvolupen. A més a més també coordinen el servei comunitari amb els centres educatius que volen realitzar-lo a Càritas i fan propostes formatives als agents de Càritas.

Podeu consultar la composició dels òrgans de govern clicant aquí.

Programes, Projectes i Serveis

L’acció de Càritas se centra en l’atenció i l’acompanyament a les persones que es troben en situació o risc d’exclusió, en la prevenció d’aquestes situacions de vulnerabilitat, en el seu procés de promoció i desenvolupament integral i en l’exercici dels seus drets.

Programes, projectes i serveis.

Actuacions en l’ambit de la sensibilització i denúncia

Sensibilitzem sobre les causes i conseqüències de la pobresa per promoure la presa de consciència i el canvi d’actitud. Consulteu les nostres campanyes.

Fes un donatiu Fer-me soci
Gràcies a la vostra ajuda, podem estar al costat dels qui més ens necessiten
Quin tipus de donació t’agradaria fer?
Puntual
Quant voleu aportar?
Sóc...
Particular
Empresa