Roda de premsa als Servei Generals de Càritas Diocesana de Tarragona Celebrada el 31 de maig de 2018. Presidida pel Sr. Arquebisbe, Mons Jaume Pujol i els directors de Càritas: Francesc Roig (sortint) Salvador Grané (entrant)

Càritas diocesana de Tarragona, en la presentació de la seva memòria d’activitats 2017, constata que la pobresa i la desigualtat no segueixen la mateixa dinàmica que la reducció de l’atur. Durant l’any 2017, el nombre de persones beneficiades amb la seva actuació ha estat de 18.058, xifra pràcticament coincident amb la de l’any anterior, una data que demostra que la desigualtat social s’ha cronificat a la nostra societat.

En aquests anys posteriors a la crisi econòmica, alguns dels indicadors socioeconòmics, com la taxa d’atur o el producte interior brut estan millorant de manera clara i inequívoca. Però també constatem que, per la major part de la població, aquesta millora no és suficient per retornar a les condicions de vida que tenien abans de la crisi. La recuperació ha millorat les condicions de vida d’alguns sectors de persones, però malauradament moltes famílies segueixen atrapades en situacions quotidianes de precarietat, especialmente les llars en situació de vulnerabilitat.

La recuperació econòmica no afecta per igual a tota la població. Les famílies que abans de la crisi patien condicions de vulnerabilitat, i que van patir amb més rigor la recessió econòmica, l’atur i les retallades de les polítiques socials, són precisament les menys afavorides pel canvi positiu del cicle econòmic.