Gest que Càritas i la Conferència Episcopal proposen per al dia de Dijous Sant amb el lema “La fraternitat il·lumina l’esperança”. Es tracta d’encendre una espelma en el moment de compartir el sopar, acompanyat d’una oració-benedicció:

Gràcies Senyor, perquè ens vas estimar fins al final, fins a l’extrem que es pot estimar: donar la vida per un altre.

Gràcies Senyor, perquè en l’últim sopar vas partir el teu pa i vi, per saciar la nostra fam i la nostra set …

Gràcies Senyor, perquè en l’Eucaristia ens fas UN amb tu, ens unes a la teva vida, en la mesura que estem disposats a lliurar la nostra …

Gràcies Senyor, perquè en el pa i el vi ens lliures la teva vida i ens omples de la teva presència.

Gràcies Senyor, perquè has volgut celebrar el teu lliurament, al voltant d’una taula amb els teus amics, perquè fossin una comunitat d’amor.

Beneeix el nostre sopar, Senyor; beneeix als nostres germans més fràgils i malalts amb qui avui ens sentim especialment units; que la fraternitat il·lumini per a ells l’esperança.

AMEN.

 

Gesto que Cáritas y la Conferencia Episcopal proponen para el día de Jueves Santo bajo el lema “La fraternidad alumbra la esperanza”. Se trata de encender una vela en el momento de compartir la cena, acompañado de una oración-bendición:

Gracias Señor, porque nos amaste hasta el final, hasta el extremo que se puede amar: dar la vida por otro.

Gracias Señor, porque en la última cena partiste tu pan y vino, para saciar nuestra hambre y nuestra sed…

Gracias Señor, porque en la Eucaristía nos haces UNO contigo, nos unes a tu vida, en la medida en que estamos dispuestos a entregar la nuestra…

Gracias Señor, porque en el pan y el vino nos entregas tu vida y nos llenas de tu presencia.

Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega, en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor.

Bendice nuestra cena, Señor; bendice a nuestros hermanos más frágiles y enfermos con quienes hoy nos sentimos especialmente unidos; que la fraternidad alumbre para ellos la esperanza.

AMEN.

Fes un donatiu Fer-me soci
Gràcies a la vostra ajuda, podem estar al costat dels qui més ens necessiten
Quin tipus de donació t’agradaria fer?
Puntual
Quant voleu aportar?
Sóc...
Particular
Empresa