QUÈ ÉS L’INGRÉS MÍNIM VITAL (IMV)

És una prestació no contributiva de la Seguretat Social que garanteix uns ingressos mínims mensuals per a les famílies en situació de vulnerabilitat. El poden rebre persones soles o famílies que compleixin amb els requisits.

QUI HO POT SOL·LICITAR?

El poden sol·licitar aquelles persones que visquin soles o que formin part d’una unitat de convivència i que compleixin els següents REQUISITS:

 1. Trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica, acreditant-ho amb el patrimoni i el nivell d’ingressos i rendes.
 2. Tenir entre 23 i 65 anys, o a partir dels 18 anys en cas de tenir menors a càrrec.
 3. Tenir residència legal i efectiva a Espanya de manera continuada durant l’any immediatament anterior.
 4. Haver sol·licitat les pensions i prestacions vigents per a les que es pugui tenir dret. Queden exemptes els salaris socials, rendes mínimes d’inserció o ajuts socials de les comunitats autònomes.
 5. Que la unitat de convivència estigui formada des de fa un any.
 6. Estar inscrits com a demandants d’ocupació en el cas de persones majors d’edat o menors emancipats, que no estiguin treballant.
 7. No superar la renta garantida per la unitat de convivència.
 8. Altres requisits de circumstàncies personals i/o de la unitat de convivència.

Pots accedir a més informació a través de la web de la  Seguretat Social

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR? 

Aportar la següent documentació per acreditar:

 • La identitat: DNI, passaport o llibre de família.
 • La residència a Espanya: autorització de residència o, en el cas de les persones europees, la inscripció al registre central d’estrangers de la Unió Europea o la targeta familiar de ciutadà de la Unió.
 • El domicili: padró.
 • La unitat de convivència: llibre de família, certificat del registre civil, etc.
 • En el cas de víctimes de violència de gènere: certificat.
 • La situació d’atur: la demanda d’ocupació.

SOL·LICITUD, COM FER-LA?

 • Es recomana fer la sol·licitud telemàticament ja que les oficines d’atenció presencial de la Seguretat Social estan tancades. La sol·licitud per internet es pot fer amb o sense certificat digital o contrasenya cl@ve.
 • En el cas de les unitats de convivència, la pot presentar qualsevol dels membres que reuneixi els requisits i ha d’estar signada per tots els seus integrants.
 • Per acreditar la situació econòmica no cal presentar la documentació, s’haurà d’autoritzar a la Seguretat Social perquè pugui accedir a les dades.
 • També es pot sol·licitar per correu postal.

MÉS INFORMACIÓ

Si vols més informació sobre l’Ingrés Mínim Vital ens posem en contacte amb tu complimentant les següents dades:

VULL REBRE MÉS INFORMACIÓ

També pots posar-te en contacte amb nosaltres a través d’aquesta adreça electrònica: ingresminimvital@caritasdtarragona.cat

Fes un donatiu Fer-me soci
Gràcies a la vostra ajuda, podem estar al costat dels qui més ens necessiten
Quin tipus de donació t’agradaria fer?
Puntual
Quant voleu aportar?
Sóc...
Particular
Empresa