T’Ajudem

Família, Infància

Familia i Infancia

La pràctica absència de polítiques familiars i l’escassetat de recursos destinats a la protecció de la família suposen notables conseqüències per a les llars més pobres i amb problemes d’integració social. Cal doncs proporcionar un enfortiment educatiu, laboral i de convivència, a la vegada que ajuts de caràcter econòmic, entre d’altres, a través de l’acolliment a les famílies que es realitza a les Càritas parroquials.

Alguns projectes que es realitzen en aquest àmbit són:

Reforç escolar 

Té com a objectiu atendre i donar suport a infants entre sis i dotze anys procedents de famílies on hi ha signes de fracàs escolar, absentisme, baix nivell cultural dels pares i escassa valoració de la importància de l’educació. Són nens de primària amb problemes d’aprenentatge en algunes matèries o que es troben en situació de risc d’exclusió social. A partir dels sis anys, a més de l’ajuda escolar aprenen informàtica.

Som-hi tots (Centre Obert i Sortim)

Centre Obert és un projecte que consisteix en un espai i temps de reforç escolar per a infants i adolescents amb risc de fracàs escolar. Molts d’ells són derivats pels Serveis Social Municipals i de les Càritas parroquials de Tarragona.
Sortim és un espai d’educació al carrer. Pretén fomentar la continuïtat en la formació dels infants i adolescents  amb alts índexs d’absentisme escolar.

Suport  preescolar 

El Suport Preescolar  és un  espai de reforç per a infants. Els nens, entre tres i cinc anys, van a la ludoteca, on el joc esdevé una dinàmica de treball. El servei està pensat com a suport a la convivència i a la millora de la relació familiar, oferint un espai per al desenvolupament integral de les nenes i nens.

Espais de trobada

Els espais de trobada són espais i temps de convivència entre els participants de Càritas. El foment de les relacions interpersonals respon a una necessitat sovint expressada per les famílies que acollim i acompanyem. En aquests espais, a més dels aspectes lúdics, com compartir experiències i menjars de molts orígens diferents, es debaten temes específics proposats pels assistents, es comparteixen experiències i s’animen les relacions socials.

Fes un donatiu Fer-me soci
Gràcies a la vostra ajuda, podem estar al costat dels qui més ens necessiten
Quin tipus de donació t’agradaria fer?
Puntual
Quant voleu aportar?
Sóc...
Particular
Empresa