Oferta Laboral: Integrador/a Social

 1. Dades generals del lloc de feina:
 • Lloc de feina: : integrador/a social en l’àrea d’acció social de Càritas Diocesana de Tarragona  per  acompanyar, gestionar i supervisar  un projecte d’habitatge inclusiu  per a joves estrangers  sense referents familiars, de 18 a 21 anys a la ciutat de Tarragona i Reus.
 • Condicions laborals: Categoria professional  004 Grup
 • Tipus de contracte: Obra i Serveis.
 • Tipus de jornada: 29h setmanals ,  distribuïdes de dilluns a diumenge. Es demana flexibilitat horària.
 • Remuneració: Segons Conveni col·lectiu nº 7902575.
 • Disponibilitat: Cotxe propi i carnet de conduir.
 • Data incorporació: 1 d’octubre 2019.

 

 1. Presentació de CV

La presentació de CV, que han d’incloure els correus-e i telèfons de contacte de tres persones de referència, es poden enviar a:

Càritas Diocesana de Tarragona caritas@caritasdtarragona.cat

O bé entregar manualment a:

Secretaria de Càritas Diocesana de Tarragona

Carrer d’Armanyà, 16,

43004 Tarragona

Tel: 877 44 98 66

Data d’entrega: fins el 6 de setembre del 2019 .

 

 1. Funcions i responsabilitats del lloc de treball:
1 Acompanyar en la dinàmica i convivència de  joves estrangers  sense referents familiars compartint pis. Afavorir la cohesió, participació i integració del  grup residencial. Detectar, prevenir i intervenir en situacions de conflicte.
2 Potenciar i  afavorir els hàbits higiènics, alimentaris, de salut i ocupacionals .  Supervisió de les tasques de manteniment i neteja de la llar. Organització de l’espai residencial.
3  Potenciar les habilitats personals i socials de cada jove per afavorir el seu procés d’emancipació.
4 Supervisió i seguiment  del pla de treball de cada jove. Acompanyament en les gestions mèdiques, formatives, d’inserció laboral i lleure.
5 Detectar necessitats i conductes de risc, a partir de l’observació i de l’escolta activa.
6 Registre de dades, accions d’intervenció i elaboració de  informes i altres documents necessaris pel desenvolupament  del projecte.
7 Coordinació amb el tècnic referent del projecte de Càritas Diocesana de Tarragona. Coordinació amb l’equip interdisciplinari en la programació, implementació i avaluació de les activitats i de l’acompanyament dels joves.
8 Coordinació amb l’equip de voluntaris.
9 Coordinació amb els professionals de l’Administració
10 Participació en les reunions internes i externes acordades.

 

 1. Competències necessàries per l’acompliment de la seva feina.
1 Capacitat de portar a terme el  treball amb joves estrangers  en risc d’exclusió
2 Capacitat de treballar en equip.
3 Capacitat d’Iniciativa. Mediació i  resolució  de conflictes.  Persona resolutiva.
4 Habilitat de comunicació. Empatia. Assertivitat. Capacitat d’escolta i de gestionar les emocions pròpies i percebre la dels altres.
5 Capacitat de lideratge i de dinamització de grups.
6 Capacitat d’adaptar-se i ser flexible.
7 Capacitat de donar resposta a situacions imprevistes.
8 Capacitat de posar en pràctica el Model d’Acció Social de Càritas.
9 Capacitat de parlar obertament de l’Evangeli amb els voluntaris
10 Capacitat de registrar la informació i realitzar informes de la intervenció.

 

 1. Formació (Coneixements necessaris per al lloc de feina).
1 Títol: integrador/a social amb formació complementària específica en el camp de l’adolescència i la joventut. Altres títols assimilats: treballador/a social psicòleg/a , pedagog/a.
2 Idiomes:  Català i castellà parlat i escrit (nivell C mínim).

Es valorarà el nivell de francès, àrab i/o anglès.

3 Domini de l’ofimàtica bàsica (Paquet office).

 

 1. Es valorarà l’experiència laboral o de voluntariat:
Experiència prèvia a alguna Càritas parroquial/interparroquial/arxiprestal/projecte social.
Experiència en l’àmbit d’adolescents i  joves en risc.
Experiència en multiculturalitat.

 

 1. Es valorarà la vessant espiritual de la persona:
Es valorarà l’espiritualitat personal i la relació amb alguna comunitat o algun moviment cristià reconegut per l’Església.

 

 1. Altres aspectes a tenir en compte:
Actituds:
Compromís. Constància. Discreció i respecte a la persona a la seva dignitat i pluralitat.
Interès per formar-se de forma continuada  i fomentar la capacitació professional.