L’aposta per l’ocupació parteix de la seva comprensió com a element privilegiat d’integració social, atès que és la principal via d’accés als recursos, a processos de socialització i de desenvolupament personal.

El passat 16 de maig de 2024 a la seu de Càritas Catalunya, es va convocar una roda de premsa on es va analitzar la situació de l’ocupació laboral a Catalunya des de la perspectiva de l’actuació de Càritas a través dels processos d’inserció sociolaboral i de l’impacte de les deu empreses d’inserció laboral (EIS) de Càritas a Catalunya.

En aquesta roda de premsa van participar: Francesc Roig, president de Càritas Catalunya; Rafael Allepuz, director de Càritas Diocesana de Lleida, doctor en Economia Aplicada i professor de la Universitat de Lleida i de l’Institut Superior de Ciències Religioses (IREL) de Lleida; i Alba Coma, gerent de l’empresa d’inserció sociolaboral Cartaes Tàrrega; aquesta darrera en representació de les deu empreses d’inserció laboral de Càritas a Catalunya.

Per a Francesc Roig, “l’objectiu d’aquesta roda de premsa és fer una breu radiografia de l’ocupació, de l’atur, de les condicions laborals i del futur del treball a Catalunya; així com de l’impacte de les deu empreses d’inserció sociolaboral de Càritas a Catalunya”. També ho és “recordar als partits polítics que han concorregut a les darreres Eleccions al Parlament de Catalunya-12M quines són les reivindicacions i propostes de Càritas Catalunya en aquest àmbit”.

Destaquem especialment la importància que l’avantprojecte de Llei d’economia social i solidària de Catalunya, sigui tramitada, consensuada i aprovada al Parlament de Catalunya per totes les forces polítiques i els seus representants que conformaran el nou Parlament. Per a Roig, “és vital per al futur de les empreses d’inserció sociolaboral, però també per a la lluita contra la precarització laboral i el treball indecent.”

Així, segons el darrer informe FOESSA sobre l’exclusió i el desenvolupament social a Catalunya 2021, publicat el 2022, la taxa d’exclusió social era del 29,1 % de la població total de Catalunya, 2.258.000 persones. A Catalunya, 127.000 llars tenen tots els seus membres actius a l’atur, i més de 74.000 llars no tenen cap ingrés. 396.000 tenen la persona sustentadora principal en una greu inestabilitat laboral.

El 49 % de les persones ateses per Càritas a Catalunya està a l’atur. El 24 % de les persones tenen una feina, que sempre és precària i no els permet cobrir les necessitats bàsiques.

Rafael Allepuz posa de manifest que la taxa d’atur és del 9,1 % a tot Catalunya (384.450 persones), i d’aquest, el 36 % d’aquesta és de llarga durada (140.000 persones). Per al Dr. Allepuz, “milers de persones a Catalunya viuen en situació de precarietat laboral, ja sigui per la inestabilitat o la parcialitat laboral, els salaris baixos, l’explotació laboral – sobretot en l’economia submergida –, per l’exclusió del mercat laboral de les persones majors de 50 anys i les desigualtats retributives entre dones i homes.”

També, s’ha fet ressò de les propostes polítiques de Càritas Catalunya en l’àmbit laboral i resumides en tres punts: la necessitat de plans d’ocupació i formació flexibles i que permetin la regularització de milers de persones que, hores d’ara, no tenen permís de treball i es veuen abocades a efectuar treballs indecents; més dotació de personal del Servei d’Autoritzacions, Ordenació Laboral i Responsabilitat Social del Departament d’Empresa i Treball per reduir el temps d’espera de tots els tràmits en relació amb les autoritzacions de treball inicial; i l’eliminació del concepte de polítiques actives i passives i de la prestació d’atur per tal de flexibilitzar les prestacions segons el mercat de treball existent, el preu de la vida i la cobertura de les necessitats bàsiques.

Rafael Allepuz incideix en què “la desigualtat i la polarització social tenen un preu, i si es permet que ultrapassin certs límits, acaben generant conflictes econòmics i socials. És per això que la millor prevenció són actives polítiques socials que redrecin aquesta evolució perversa de l’economia.”

Per a Alba Coma, gerent de Cartaes, “les empreses d’inserció sociolaboral de Càritas són unes grans desconegudes, fet que contrasta amb què en els darrers sis anys, les deu empreses d’inserció sociolaboral de Càritas a Catalunya han donat feina directa a més de 8.000 persones i han invertit prop de 142 milions d’euros.”

Per a Càritas, “l’aposta per l’ocupació parteix de la seva comprensió com a element privilegiat d’integració social, atès que és la principal via d’accés als recursos, a processos de socialització i de desenvolupament personal” ha afirmat Coma.

Pel que fa les necessitats de les empreses d’inserció, Alba Coma remarca que aquestes són moltes, sobretot en un moment social convuls i canviant com l’actual. “Ens cal una llei d’empreses d’inserció actualitzada (les que tenim tenen més de 20 anys) i també un conveni propi  del sector de les empreses d’inserció, la defensa i promoció dels mercats reservats i de les clàusules socials en la contractació pública… i moltes altres necessitats més, com ara: la sostenibilitat econòmica, l’accés al mercat laboral ordinari, la formació i capacitació empoderadora, així com el reconeixement públic de la seva contribució a l’economia del país.”

Finalment, la gerent de Cartaes Tàrrega i representant de les deu EIS de Càritas a Catalunya, afirma que “enfrontar aquestes dificultats requereix una combinació d’estratègies, incloent la col·laboració amb altres actors del sector social i empresarial, la cerca de noves fonts de finançament i la implementació de pràctiques innovadores per a millorar l’eficàcia i l’eficiència de les seves operacions.”

Fes un donatiu Fer-me soci
Gràcies a la vostra ajuda, podem estar al costat dels qui més ens necessiten
Quin tipus de donació t’agradaria fer?
Puntual
Quant voleu aportar?
Sóc...
Particular
Empresa