Durant aquest 2023, Càritas Parroquial de MontRoig del Camp, amb el suport de l’Ajuntament del municipi, ha donat atenció a un total de 67 famílies que representen 157 persones, a través del programa d’acollida i de cobertura de necessitats bàsiques. El conveni amb l’Ajuntament de MontRoig del Camp permet continuar la tasca de Càritas amb una subvenció de 2400,00 €.

L’acollida és el primer pas per a qualsevol persona que s’adreça a Càritas, ja sigui derivada dels Serveis Socials o bé que s’adreci personalment a Càritas. Acollim totes les persones, en un primer àmbit, per plantejar qualsevol problemàtica, ser escoltat, des d’un tracte proper que valori la situació de la persona, i rebre ajuda per continuar lluitant.

Fes un donatiu Fer-me soci
Gràcies a la vostra ajuda, podem estar al costat dels qui més ens necessiten
Quin tipus de donació t’agradaria fer?
Puntual
Quant voleu aportar?
Sóc...
Particular
Empresa