Tarragona, 23 de gener de 2024

Càritas Diocesana de Tarragona, amb més de 50 anys d’experiència en atenció a les persones en situació de vulnerabilitat, anuncia que la seva empresa d’inserció Arada Empresa d’Inserció Càritas Diocesana de Tarragona, incorpora com a sòcia a la Fundació Formació i Treball, entitat amb més de 30 anys d’experiència en el sector de la inserció laboral.

A la firma de l’acord hi van ésser presents el Sr. Salvador Grané, director de Càritas Diocesana de Tarragona, el Sr. Vicenç Vesses fins ara administrador d’Arada, la Sra. Marina Arnau, codirectora de la Fundació Formació i Treball, el Sr. Xavier Puig, codirector de la Fundació Formació i Treball.

Arada i Formació i Treball, ja van constituir una UTE l’any 2021, per a presentar-se conjuntament a la licitació per a la contractació del servei d’alimentació del Centre Social El Roser de l’Ajuntament de Reus.

Aquesta col·laboració es va formalitzar en un projecte concret fruit del diàleg permanent i el
treball conjunt que s’havia dut a terme durant els darrers anys.

Vicenç Veses, fins ara administrador d’Arada afirma que aquesta iniciativa està pensada estratègicament, doncs que amb la proximitat de Càritas Diocesana a les persones vulnerables del territori i la gran experiència empresarial de Formació i Treball, ARADA incrementa el seu potencial per incorporar persones vulnerables al mercat de treball regular.

Aquesta, és una aliança clau per a Càritas Diocesana de Tarragona, perquè es suma per part d’Arada el coneixement del territori, del col·lectiu i la relació amb els agents locals; i per part de Formació i Treball,  la perspectiva des de la que s’han de gestionar els recursos materials i les persones en una empresa d’inserció per tal de fer-la sostenible, així com els criteris per a garantir itineraris d’inserció viables a la vegada que útils i efectius per a I’usuari/ària (criteris i bones pràctiques en la selecció del personal, formació, acompanyament, intermediació, etc.).

Amb l’experiència en conjunt, que està sent profitosa per a ambdues parts,
Càritas Diocesana de Tarragona ha proposat la participació de Formació i Treball en l’empresa Arada, prosseguint amb aquest camí de col·laboració ja iniciat, aportant-hi la solvència tècnica i les maneres de gestionar i d’assolir la seva missió de forma més efectiva, amb la voluntat de generar més impacte social al territori.

Aquesta participació ha de contribuir al creixement d’Arada, reforçant la seva missió i arrelament al territori, consolidant i ampliant les places d’inserció laboral que contempla actualment. L’objectiu final és aconseguir que més persones en situació de vulnerabilitat accedeixin al mercat laboral.

 Sobre Arada Càritas Diocesana de Tarragona

Càritas Diocesana de Tarragona va crear, l’any 2021, l’empresa d’inserció Arada Empresa
d’lnserció Càritas Diocesana de Tarragona SL, amb l’objectiu de promoure la inserció laboral al seu territori d’actuació. Càritas Tarragona disposa d’una àmplia experiència en l’atenció a persones en situació de vulnerabilitat, lliurament de béns de primera necessitat i programes de formació social i ocupacional i d’inserció laboral. A més a més, gestiona serveis de menjador social a Reus, una botiga de roba a Tarragona i una xarxa reduïda de recollida de roba de segona mà a l’àmbit de la Diòcesi de Tarragona

 Sobre Fundació Formació i Treball

La Fundació Formació i Treball (www.formacioitreball.org), promoguda per Càritas Diocesana de Barcelona al 1992, és una de les empreses d’inserció referents per a la creació de llocs de feina dirigits a persones en risc d’exclusió social. Des de la seva creació hem atès a més de 46.000 persones amb un model d’economia circular que impulsa l’ocupació, la sostenibilitat econòmica i el respecte pel medi ambient i a més de 112.000 famílies proveint-les de productes de primera necessitats com aliments, roba i mobles domèstics. La Fundació treballa des d’un compromís basat en la justícia social, posant les persones i les seves necessitats en el centre de l’activitat, amb l’objectiu d’empoderar-les per entrar al mercat laboral. Els nostres valors marquen les nostres actuacions: mantenir l’esperit de Càritas al servei de les persones, l’empatia social, la dignitat, la transparència, la sostenibilitat, la proactivitat i el treball en xarxa. 

Fes un donatiu Fer-me soci
Gràcies a la vostra ajuda, podem estar al costat dels qui més ens necessiten
Quin tipus de donació t’agradaria fer?
Puntual
Quant voleu aportar?
Sóc...
Particular
Empresa