COM AJUDEM

A través dels punts d’atenció, Càritas acull, escolta, orienta i acompanya les persones que es dirigeixen a la nostra institució amb una demanda d’ajuda.

L’atenció de Càritas va més enllà de l’assistència immediata, ja que cerca la promoció de la persona a partir de la seva participació activa, del reconeixement dels seus recursos i de les seves potencialitats.

  Projectes

   

  Gent Gran

  ACOLLIDA PARROQUIAL

  L’acollida és el primer punt d’accés de qualsevol persona que s’adreça a Càritas per cercar ajut.

  És un primer àmbit per tal de valorar amb la persona quina és la seva situació. Càritas acull, escolta, orienta i acompanya les persones que s’adrecen a l’entitat amb una demanda d’ajuda, sense fer cap distinció a nivell de creences ni de cultura.

  El projecte es desenvolupa des dels equips d’acollida de les Càritas Parroquials i dona resposta, també, a les necessitats bàsiques o mancances puntuals de famílies o persones proporcionant, si és el cas, ajudes puntuals immediates per cobrir les necessitats urgents.

  L’atenció, en aquest programa, va més enllà de l’assistència immediata, doncs cerca la promoció de la persona a partir de la seva participació activa i dels seus recursos, reconeixent les seves capacitats i les seves potencialitats.

  SERVEI DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS

  Servei que ofereixen les diferents Càritas Parroquials amb l’objectiu de cobrir les necessitats bàsiques en matèria d’alimentació, amb un complement de productes per a la higiene personal i neteja de la llar. Les famílies o les persones tenen l’opció d’escollir els productes que s’ofereixen en el SDA, exposats en prestatgeries a l’estil d’una botiga de queviures.

  Aquest projecte incideix en la dimensió promocional i educativa de les persones ateses a través de l’acompanyament dels voluntaris durant el circuit per escollir els diferents productes. Algunes  Càritas Parroquials porten a terme tallers vinculats als SDA (cuina, gestió domèstica, salut i nutrició,..) per facilitar un espai de millora de les habilitats domèstiques de les persones ateses.

  Gent Gran
  Gent Gran

  SERVEIS D’AJUDES ECONÒMIQUES

  Les famílies o persones soles en situació de pobresa severa i amb un alt risc de vulnerabilitat, no disposen dels recursos materials necessaris per fer front a les despeses per a cobrir les seves necessitats bàsiques en relació al manteniment bàsic de la llar (rebuts de lloguers, subministraments, …), a la millora de la salut (medicaments, productes de suport tècnic -ulleres, odontologia, ortopèdia- ), a l’escolarització i formació (material escolar).

  Als serveis d’acollida és on es detecten aquestes necessitats entre les diferents famílies ateses. Es valoren les ajudes econòmiques puntuals com a part d’un acompanyament integral per a que les persones puguin iniciar un procés de recuperació social i econòmica, tenint garantides unes condicions de vida dignes.

  Les conseqüències econòmiques que han comportat les mesures de seguretat davant la crisi sanitària, ha afectat greument a moltes llars. Per aquest motiu, s’ha creat el fons extraordinari COVID-19.

  MOBLES I ESTRIS

  L’objectiu del projecte és cobrir les necessitats de mobiliari de les famílies amb recursos econòmics insuficients per poder-los adquirir en establiments normalitzats. Consisteix en oferir a un preu simbòlic i/o gratuït el mobiliari i complements de la llar.

  Gent Gran
  Gent Gran

  FILIGRANA

  El projecte Filigrana de reciclatge i reutilització de la roba, complements, estris de la llar i mobiliari infantil, està adreçat a les persones i les famílies amb pocs recursos econòmics que no poden cobrir aquestes necessitats bàsiques a través del mercat normalitzat.

  Un dels objectius principals del projecte és garantir l’entrega social a persones/famílies que es troben en risc d’exclusió social.

  La roba que recollim a través de les parròquies i robers Filigrana es porta al magatzem on es selecciona, condiciona (renta, planxa, repassa …), s’emmagatzema classificada per talles i temporada, fins que s’envia als robers Filigrana i a altres entitats socials amb les que col·laborem.

  Des del magatzem també s’ofereix l’espai que possibilita la realització de l’assignatura obligatòria de Servei Comunitari per part d’alumnes de 4t d’ESO dels IES.

  ATENCIÓ A LES PERSONES SENSE SOSTRE

  Des de les Càritas parroquials s’atenen a les persones que estan  de pas amb l’objectiu de cobrir les necessitats puntuals per continuar el seu camí. Se les acull i orienta. A Torredembarra, s’ofereix el servei de dutxa per a persones sense llar.

  Gent Gran
  Gent Gran

  FORMACIÓ LINGÜÍSTICA

  Càritas acompanya les persones nouvingudes en l’aprenentatge i coneixement de la llegua i cultura autòctones, com a pas imprescindible per a la seva integració en la societat.

  La formació consisteix en la realització de cursos i tallers de formació tant de català com de castellà.

  Els cursos d’alfabetització en llengua catalana “Lletres per a tothom” per a persones no catalanoparlants estan reconegudes per als informes d’estrangeria de la Generalitat de Catalunya, així com les formacions en els mòduls B (coneixement sociolaborals) i C (coneixement de l’entorn) necessàries per a l’obtenció del permís de treball.

  ARA AL TEU COSTAT

  El projecte d’acompanyament a domicili “Ara al teu costat” consisteix en fer un acompanyament setmanal de dues hores de duració per part d’una persona voluntària a una persona gran, amb l’objectiu de facilitar la permanència de la persona gran al seu domicili.

  Les persones que atenem presenten sentiments de solitud i tristesa, amb una salut precària i manca d’autonomia per sortir sols al carrer, afegint a tot això, en alguns casos, problemes econòmics. Aquest servei es pot prestar quan les persones grans viuen soles o quan viuen amb les famílies però aquestes estan sobrecarregades per la cura i atenció de la persona gran. Destaquem el treball en xarxa amb la resta d’entitats de la comunitat.

  Gent Gran
  Gent Gran

  BON DIA

  El projecte d’acompanyament  telefònic “Bon dia” consisteix en fer un acompanyament telefònic diari per part d’una persona voluntària a les persones grans que viuen soles i que tenen poc o cap suport familiar i que de moment no necessiten un voluntari a domicili però sí presenten algun factor de risc. Durant les trucades telefòniques, el voluntari els diu bon dia, els hi recorda visites mèdiques, encàrrecs que han de fer, els felicita… Cal tenir en compte que els voluntaris no aconsellen ni dirigeixen. La seva funció és la d’un acompanyament actiu mitjançant l’escolta activa.

  Arran de la pandèmia de la COVID-19 i de la demanda de més acompanyament, l’any 2020 s’ha creat el servei Bona tarda.

  TALLER DE MEMÒRIA

  En el taller d’estimulació de la memòria s’entrenen les capacitats que intervenen en la memòria i altres facultats mentals que hi estan relacionades, i així com també el seu funcionament i aprenentatge. La finalitat és incrementar l’autonomia i el benestar de les persones grans, tant a nivell individual com familiar i social, permetent afavorir el procés d’envelliment i millorant la qualitat de vida. En aquest sentit, aquesta iniciativa es converteix en un dels eixos fonamentals per millorar el benestar psicològic i social del col·lectiu.

  Gent Gran
  Gent Gran

  SUMEM ESFORÇOS, SUMEM CAPACITATS

  En el taller de manualitats, anomenat sumem esforços, sumem capacitats treballem i col·laborem juntament amb nois i noies de la Fundació Onada de Torredembarra. Ells són els voluntaris que preparen els tallers on s’entrenen les capacitats motius, de concentració i creativitat. La finalitat és incrementar l’autonomia i el benestar de les persones grans.

  Per la pandèmia aquest projecte es va veure afectat, però no hem deixat de treballar per poder portar aquest tallers als domicilis de les persones grans via online. Aquest subprojecte s’anomena Traspassem Barreres.

  ORIENTACIÓ LABORAL

  El projecte d’orientació sociolaboral busca la millora de l’ocupabilitat de les persones en risc d’exclusió social, les quals se’ls orienta i acompanya a través d’un itinerari personal. Es realitza una diagnosi inicial dels interessos, motivacions, coneixements i experiència laboral de la persona, per tal de definir el perfil laboral i iniciar un itinerari d’inserció laboral personalitzat, tractant de millorar l’ocupabilitat dels participants.

  Gent Gran
  Gent Gran

  FORMACIÓ LABORAL

  Es tracta del procés formatiu laboral, una oportunitat per dedicar-se a allò que realment apassiona la persona o especialitzar-se en un àmbit laboral, per a obrir-se les portes del mercat de treball. Des de Càritas s’ofereix la possibilitat d’anar més enllà i realitzar una activitat formativa d’entre 2 i 4 mesos. 

  Inserció LABORAL

  Després d’haver adquirit habilitats i coneixements específics per a la cerca de feina, la persona ja està capacitada per iniciar el procés d’inserció en l’entorn de treball. Càritas les acompanya en el seu procés de recerca de feina i inserció laboral tant en l’àmbit d’empreses com en domicilis particulars.

  Gent Gran
  Fes un donatiu Fer-me soci
  Gràcies a la vostra ajuda, podem estar al costat dels qui més ens necessiten
  Quin tipus de donació t’agradaria fer?
  Puntual
  Quant voleu aportar?
  Sóc...
  Particular
  Empresa