COM AJUDEM

A través dels punts d’atenció, Càritas acull, escolta, orienta i acompanya les persones que es dirigeixen a la nostra institució amb una demanda d’ajuda.

L’atenció de Càritas va més enllà de l’assistència immediata, ja que cerca la promoció de la persona a partir de la seva participació activa, del reconeixement dels seus recursos i de les seves potencialitats.

  Projectes

   

  Gent Gran

  ACOLLIDA PARROQUIAL

  L’acollida és el primer punt d’accés de qualsevol persona que s’adreça a Càritas per cercar ajut.

  És un primer àmbit per tal de valorar amb la persona quina és la seva situació. Càritas acull, escolta, orienta i acompanya les persones que s’adrecen a l’entitat amb una demanda d’ajuda, sense fer cap distinció a nivell de creences ni de cultura.

  El projecte es desenvolupa des dels equips d’acollida de les Càritas Parroquials i dona resposta, també, a les necessitats bàsiques o mancances puntuals de famílies o persones proporcionant, si és el cas, ajudes puntuals immediates per cobrir les necessitats urgents.

  L’atenció, en aquest programa, va més enllà de l’assistència immediata, doncs cerca la promoció de la persona a partir de la seva participació activa i dels seus recursos, reconeixent les seves capacitats i les seves potencialitats.

  SERVEI DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS

  Servei que ofereixen les diferents Càritas Parroquials amb l’objectiu de cobrir les necessitats bàsiques en matèria d’alimentació, amb un complement de productes per a la higiene personal i neteja de la llar. Les famílies o les persones tenen l’opció d’escollir els productes que s’ofereixen en el SDA, exposats en prestatgeries a l’estil d’una botiga de queviures.

  Aquest projecte incideix en la dimensió promocional i educativa de les persones ateses a través de l’acompanyament dels voluntaris durant el circuit per escollir els diferents productes. Algunes  Càritas Parroquials porten a terme tallers vinculats als SDA (cuina, gestió domèstica, salut i nutrició,..) per facilitar un espai de millora de les habilitats domèstiques de les persones ateses.

  Gent Gran
  Gent Gran

  SERVEI D’ALIMENTS

  Servei que ofereixen les Càritas parroquials que no tenen implantat la metodologia del SDA en el repartiment d’aliments. L’objectiu és cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació i altres productes de neteja de la llar /higiene personal entre aquelles famílies i/o persones soles en situació de risc d’exclusió social.

  SERVEIS D’AJUDES ECONÒMIQUES

  Les famílies o persones soles en situació de pobresa severa i amb un alt risc de vulnerabilitat, no disposen dels recursos materials necessaris per fer front a les despeses per a cobrir les seves necessitats bàsiques en relació al manteniment bàsic de la llar (rebuts de lloguers, subministraments, …), a la millora de la salut (medicaments, productes de suport tècnic -ulleres, odontologia, ortopèdia- ), a l’escolarització i formació (material escolar).

  Als serveis d’acollida és on es detecten aquestes necessitats entre les diferents famílies ateses. Es valoren les ajudes econòmiques puntuals com a part d’un acompanyament integral per a que les persones puguin iniciar un procés de recuperació social i econòmica, tenint garantides unes condicions de vida dignes.

  Les conseqüències econòmiques que han comportat les mesures de seguretat davant la crisi sanitària, ha afectat greument a moltes llars. Per aquest motiu, s’ha creat el fons extraordinari COVID-19.

  Gent Gran
  Gent Gran

  FORMACIÓ LINGÜÍSTICA

  Càritas acompanya les persones nouvingudes en l’aprenentatge i coneixement de la llegua i cultura autòctones, com a pas imprescindible per a la seva integració en la societat.

  La formació consisteix en la realització de cursos i tallers de formació tant de català com de castellà.

  Els cursos d’alfabetització en llengua catalana “Lletres per a tothom” per a persones no catalanoparlants estan reconegudes per als informes d’estrangeria de la Generalitat de Catalunya, així com les formacions en els mòduls B (coneixement sociolaborals) i C (coneixement de l’entorn) necessàries per a l’obtenció del permís de treball.

  SOM-HI TOTS

  A Tarragona, el projecte Som-hi tots, va adreçats a infants i adolescents de 6 a 18 anys que tinguin indicis de fracàs escolar, ja sigui per dificultats en l’aprenentatge com per manca d’habilitats socials i personals. Sovint pateixen problemàtiques socioeconòmiques i exclusió social i des de l’àmbit familiar no els poden donar el suport pedagògic que necessiten. En aquesta línia destaca l’acció del “Casal d’estiu”, el qual contribueix a la conciliació de la vida familiar i laboral i afavoreix el desenvolupament integral dels infants. A la resta de la diòcesi també es realitzen diverses activitats de reforç escolar.

  Gent Gran
  Gent Gran

  ARA AL TEU COSTAT

  El projecte d’acompanyament a domicili “Ara al teu costat” consisteix en fer un acompanyament setmanal de dues hores de duració per part d’una persona voluntària a una persona gran, amb l’objectiu de facilitar la permanència de la persona gran al seu domicili.

  Les persones que atenem presenten sentiments de solitud i tristesa, amb una salut precària i manca d’autonomia per sortir sols al carrer, afegint a tot això, en alguns casos, problemes econòmics. Aquest servei es pot prestar quan les persones grans viuen soles o quan viuen amb les famílies però aquestes estan sobrecarregades per la cura i atenció de la persona gran. Destaquem el treball en xarxa amb la resta d’entitats de la comunitat.

  BON DIA

  El projecte d’acompanyament  telefònic “Bon dia” consisteix en fer un acompanyament telefònic diari per part d’una persona voluntària a les persones grans que viuen soles i que tenen poc o cap suport familiar i que de moment no necessiten un voluntari a domicili però sí presenten algun factor de risc. Durant les trucades telefòniques, el voluntari els diu bon dia, els hi recorda visites mèdiques, encàrrecs que han de fer, els felicita… Cal tenir en compte que els voluntaris no aconsellen ni dirigeixen. La seva funció és la d’un acompanyament actiu mitjançant l’escolta activa.

  Arran de la pandèmia de la COVID-19 i de la demanda de més acompanyament, l’any 2020 s’ha creat el servei Bona tarda.

  Gent Gran
  Gent Gran

  ASSESSORAMENT EXTRAJUDICIAL

  Càritas Diocesana de Tarragona té un conveni amb els col·legis d’advocats de Tarragona i Reus, mitjançant el qual diferents lletrats voluntaris presten un servei que assessora extrajudicialment a als participants de Càritas que ho necessiten.

  Els lletrats col·laboren de manera voluntària, gratuïtat, anònima i presten el servei en les mateixes dependències de Càritas. Les persones ateses han estat derivades, a través d’un informe del/la treballador/a social.

  També, s’ha estès i ampliat l’àmbit de col·laboració del conveni subscrit  als col·lectiu de dones que ho necessitin de la Llar Natalis.

  TREBALL EN BENEFICI DE LA COMUNITAT

  Càritas col·labora amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya oferint places per realitzar tasques a persones que han de portar a terme mesures penals alternatives, amb la finalitat que reparin simbòlicament el dany ocasionat a la comunitat, que es responsabilitzin de les seves accions i les puguin confrontar amb la resposta penal, facin una acció positiva per a la comunitat, revaloritzin la seva autoimatge i descobreixin el sentit i la utilitat dels serveis que tenen una dimensió social per a la comunitat.

  Gent Gran
  Gent Gran

  ESMORZAR I CALIU

  Càritas Interparroquial de Tarragona compta amb el projecte Esmorzar i Caliu, que cada dia fa el servei de distribució d’una mitjana de vuitanta esmorzars a les persones sense llar, o que viuen en situació de risc d’exclusió social, el servei s’ha adaptat a les mesures de seguretat e higiene establertes i la distribució actualment és realitza en format per emportar. A més, proporciona també un servei de dutxes i altres serveis d’higiene personal a totes aquelles  persones que ho necessiten. Aquest projecte és efectiu gràcies al voluntariat i també gràcies a les donacions.

  BETÀNIA

  Càritas Interparroquial de Tarragona compta amb el Centre de dia Betània, el qual s’ofereix com un recurs socialitzador i de suport diürn per a l’acompanyament a les persones sense llar en el seu procés d’incorporació social i laboral. Facilita un espai de pertinença on les persones poden relacionar-se amb unes altres i gaudir d’aquest contacte, adquirir i/o recuperar habilitats socials i convivencials, hàbits per al desenvolupament d’una vida autònoma, establiment de rutines, etc.

  Gent Gran
  Gent Gran

  PISOS COMPARTITS

  Aquest projecte consisteix en oferir un recurs d’habitatge compartit com a base per a iniciar un procés socioeducatiu que faciliti l’emancipació. Es desenvolupen diferents projectes específics: Pisos Compartits per a persones soles amb dificultat per accedir a un habitatge normalitzat amb copagament del lloguer en funció dels propis recursos econòmics i amb un acompanyament social i Habitatge Segona Llar, recurs residencial i acompanyament socioeducatiu a joves immigrants sense referents familiars ex tutelats.

  PISOS PER A FAMÍLIES

  Aquest projecte ofereix un recurs d’habitatge amb un lloguer accessible econòmicament per aquelles famílies que tenen dificultat d’assumir el cost d’una renda normalitzada i facilitar la promoció i l’autonomia de la unitat familiar i el desenvolupament personal, social, formatiu i/o laboral dels diferents membres que la composen, a través d’un acompanyament especialitzat i el treball en xarxa. L’acompanyament, a través de persones voluntàries, consisteix en treballar els temes d’organització, d’economia, de la relació família – escola, l’evolució dels fills en l’aspecte acadèmic, els aspectes sociolaboral i el de salut, entre altres.

  Gent Gran
  Gent Gran

  ORIENTACIÓ LABORAL

  El projecte d’orientació sociolaboral busca la millora de l’ocupabilitat de les persones en risc d’exclusió social, les quals se’ls orienta i acompanya a través d’un itinerari personal. Es realitza una diagnosi inicial dels interessos, motivacions, coneixements i experiència laboral de la persona, per tal de definir el perfil laboral i iniciar un itinerari d’inserció laboral personalitzat, tractant de millorar l’ocupabilitat dels participants

  FORMACIÓ LABORAL

  Es tracta del procés formatiu laboral, una oportunitat per dedicar-se a allò que realment apassiona la persona o especialitzar-se en un àmbit laboral, per a obrir-se les portes del mercat de treball. Des de Càritas s’ofereix la possibilitat d’anar més enllà i realitzar una activitat formativa d’entre 2 i 4 mesos. 

  Gent Gran
  Gent Gran

  INSERCIÓ LABORAL

  Després d’haver adquirit habilitats i coneixements específics per a la cerca de feina, la persona ja està capacitada per iniciar el procés d’inserció en l’entorn de treball. Càritas les acompanya en el seu procés de recerca de feina i inserció laboral tant en l’àmbit d’empreses com en domicilis particulars.

  Fes un donatiu Fer-me soci
  Gràcies a la vostra ajuda, podem estar al costat dels qui més ens necessiten
  Quin tipus de donació t’agradaria fer?
  Puntual
  Quant voleu aportar?
  Sóc...
  Particular
  Empresa