COM AJUDEM

A través dels punts d’atenció, Càritas acull, escolta, orienta i acompanya les persones que es dirigeixen a la nostra institució amb una demanda d’ajuda.

L’atenció de Càritas va més enllà de l’assistència immediata, ja que cerca la promoció de la persona a partir de la seva participació activa, del reconeixement dels seus recursos i de les seves potencialitats.

  Projectes

   

  Gent Gran

  ACOLLIDA PARROQUIAL

  L’acollida és el primer punt d’accés de qualsevol persona que s’adreça a Càritas per cercar ajut.

  És un primer àmbit per tal de valorar amb la persona quina és la seva situació. Càritas acull, escolta, orienta i acompanya les persones que s’adrecen a l’entitat amb una demanda d’ajuda, sense fer cap distinció a nivell de creences ni de cultura.

  El projecte es desenvolupa des dels equips d’acollida de les Càritas Parroquials i dona resposta, també, a les necessitats bàsiques o mancances puntuals de famílies o persones proporcionant, si és el cas, ajudes puntuals immediates per cobrir les necessitats urgents.

  L’atenció, en aquest programa, va més enllà de l’assistència immediata, doncs cerca la promoció de la persona a partir de la seva participació activa i dels seus recursos, reconeixent les seves capacitats i les seves potencialitats.

  SERVEI DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS

  Servei que ofereixen les diferents Càritas Parroquials amb l’objectiu de cobrir les necessitats bàsiques en matèria d’alimentació, amb un complement de productes per a la higiene personal i neteja de la llar. Les famílies o les persones tenen l’opció d’escollir els productes que s’ofereixen en el SDA, exposats en prestatgeries a l’estil d’una botiga de queviures.

  Aquest projecte incideix en la dimensió promocional i educativa de les persones ateses a través de l’acompanyament dels voluntaris durant el circuit per escollir els diferents productes. Algunes  Càritas Parroquials porten a terme tallers vinculats als SDA (cuina, gestió domèstica, salut i nutrició,..) per facilitar un espai de millora de les habilitats domèstiques de les persones ateses.

  Gent Gran
  Gent Gran

  SERVEI D’ALIMENTS

  Servei que ofereixen les Càritas parroquials que no tenen implantat la metodologia del SDA en el repartiment d’aliments. L’objectiu és cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació i altres productes de neteja de la llar /higiene personal entre aquelles famílies i/o persones soles en situació de risc d’exclusió social.

  LLET I FARINETES

  L’objectiu principal del projecte és treballar amb les famílies coneixements bàsics per a tenir cura dels seus nadons i assegurar la correcta alimentació dels infants fins als 14 mesos. El projecte consisteix en proporcionar la llet i farinetes necessaris pel creixement sa del nadó i impartir xerrades quinzenals informatives per la cura integral de les necessitats dels nadons, així com una atenció personalitzada per resoldre dubtes sobre els temes treballats o altres que puguin sorgir en el nucli familiar.

  El projecte es desenvolupa a Càritas Interparroquial de Reus.

  Gent Gran
  Gent Gran

  SERVEIS D’AJUDES ECONÒMIQUES

  Les famílies o persones soles en situació de pobresa severa i amb un alt risc de vulnerabilitat, no disposen dels recursos materials necessaris per fer front a les despeses per a cobrir les seves necessitats bàsiques en relació al manteniment bàsic de la llar (rebuts de lloguers, subministraments, …), a la millora de la salut (medicaments, productes de suport tècnic -ulleres, odontologia, ortopèdia- ), a l’escolarització i formació (material escolar).

  Als serveis d’acollida és on es detecten aquestes necessitats entre les diferents famílies ateses. Es valoren les ajudes econòmiques puntuals com a part d’un acompanyament integral per a que les persones puguin iniciar un procés de recuperació social i econòmica, tenint garantides unes condicions de vida dignes.

  Les conseqüències econòmiques que han comportat les mesures de seguretat davant la crisi sanitària, ha afectat greument a moltes llars. Per aquest motiu, s’ha creat el fons extraordinari COVID-19.

  MOBLES I ESTRIS

  L’objectiu del projecte és cobrir les necessitats de mobiliari de les famílies amb recursos econòmics insuficients per poder-los adquirir en establiments normalitzats. Consisteix en oferir a un preu simbòlic i/o gratuït el mobiliari i complements de la llar.

  Gent Gran
  Gent Gran

  FILIGRANA

  El projecte Filigrana de reciclatge i reutilització de la roba, complements, estris de la llar i mobiliari infantil, està adreçat a les persones i les famílies amb pocs recursos econòmics que no poden cobrir aquestes necessitats bàsiques a través del mercat normalitzat.

  Un dels objectius principals del projecte és garantir l’entrega social a persones/famílies que es troben en risc d’exclusió social.

  La roba que recollim a través de les parròquies i robers Filigrana es porta al magatzem on es selecciona, condiciona (renta, planxa, repassa …), s’emmagatzema classificada per talles i temporada, fins que s’envia als robers Filigrana i a altres entitats socials amb les que col·laborem.

  Des del magatzem també s’ofereix l’espai que possibilita la realització de l’assignatura obligatòria de Servei Comunitari per part d’alumnes de 4t d’ESO dels IES. 

  FORMACIÓ LINGÜÍSTICA

  Càritas acompanya les persones nouvingudes en l’aprenentatge i coneixement de la llegua i cultura autòctones, com a pas imprescindible per a la seva integració en la societat.

  La formació consisteix en la realització de cursos i tallers de formació tant de català com de castellà.

  Els cursos d’alfabetització en llengua catalana “Lletres per a tothom” per a persones no catalanoparlants estan reconegudes per als informes d’estrangeria de la Generalitat de Catalunya, així com les formacions en els mòduls B (coneixement sociolaborals) i C (coneixement de l’entorn) necessàries per a l’obtenció del permís de treball.

  Gent Gran
  Gent Gran

  TALLERS I CURSOS FORMATIUS

  Les activitats que es realitzen són cursos, tallers i/o xerrades de temes específics. Tenen com a objectiu el fet de proporcionar coneixements i eines per adquirir competències bàsiques per tal de continuar posteriorment amb una capacitació laboral especialitzada. Es reforça l’aspecte relacional i de socialització.

  SUPORT PEDAGÒGIC DOLORS CUADRADA

  Oferim espais de suport educacional que van adreçats a infants i adolescents de 6 a 18 anys que tinguin indicis de fracàs escolar, ja sigui per dificultats en l’aprenentatge com per manca d’habilitats socials i personals. Sovint pateixen problemàtiques socioeconòmiques i exclusió social i des de l’àmbit familiar no els poden donar el suport pedagògic que necessiten. En aquesta línia destaca l’acció del “Casal d’estiu”, el qual contribueix a la conciliació de la vida familiar i laboral i afavoreix el desenvolupament integral dels infants. A la resta de la diòcesi també es realitzen diverses activitats de reforç escolar.

  Gent Gran
  Gent Gran

  SERVEI DE MIGRACIÓ

  El Servei de Migració ofereix atenció per a les persones immigrades. Les acull, informa i assessora en temàtiques específiques en la tramitació de la documentació necessària per a la seva integració social, laboral i cultural a la nostra societat.

  El servei de migració, per mitja de dos projectes consolida la coordinació amb l’administració, entitats socials i altres institucions que també treballen amb aquests col·lectiu. Són els projectes: Per un Futur en comú, d’atenció integral per la població migrada, d’acompanyament i assessorament al col·lectiu migrant envers la tramitació de documentació i el T’escoltem, t’acollim , dirigit específicament al col·lectiu migrant de Tarragona.

  TREBALL EN BENEFICI DE LA COMUNITAT

  Càritas col·labora amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya oferint places per realitzar tasques a persones que han de portar a terme mesures penals alternatives, amb la finalitat que reparin simbòlicament el dany ocasionat a la comunitat, que es responsabilitzin de les seves accions i les puguin confrontar amb la resposta penal, facin una acció positiva per a la comunitat, revaloritzin la seva autoimatge i descobreixin el sentit i la utilitat dels serveis que tenen una dimensió social per a la comunitat.

  Gent Gran
  Gent Gran

  ORIENTACIÓ LABORAL

  El projecte d’orientació sociolaboral busca la millora de l’ocupabilitat de les persones en risc d’exclusió social, les quals se’ls orienta i acompanya a través d’un itinerari personal. Es realitza una diagnosi inicial dels interessos, motivacions, coneixements i experiència laboral de la persona, per tal de definir el perfil laboral i iniciar un itinerari d’inserció laboral personalitzat, tractant de millorar l’ocupabilitat dels participants.

  FORMACIÓ LABORAL

  Es tracta del procés formatiu laboral, una oportunitat per dedicar-se a allò que realment apassiona la persona o especialitzar-se en un àmbit laboral, per a obrir-se les portes del mercat de treball. Des de Càritas s’ofereix la possibilitat d’anar més enllà i realitzar una activitat formativa d’entre 2 i 4 mesos. Aquesta formació professional compta amb pràctiques externes en un entorn real de feina i, un cop finalitzat el curs, amb l’accés i la possibilitat de trobar feina en altres empreses.

  Gent Gran
  Gent Gran

  Inserció LABORAL

  Després d’haver adquirit habilitats i coneixements específics per a la cerca de feina, la persona ja està capacitada per iniciar el procés d’inserció en l’entorn de treball. Càritas les acompanya en el seu procés de recerca de feina i inserció laboral tant en l’àmbit d’empreses com en domicilis particulars.

  FINCA EL MASET

   

  Gent Gran
  Fes un donatiu Fer-me soci
  Gràcies a la vostra ajuda, podem estar al costat dels qui més ens necessiten
  Quin tipus de donació t’agradaria fer?
  Puntual
  Quant voleu aportar?
  Sóc...
  Particular
  Empresa