COM AJUDEM

A través dels punts d’atenció, Càritas acull, escolta, orienta i acompanya les persones que es dirigeixen a la nostra institució amb una demanda d’ajuda.

L’atenció de Càritas va més enllà de l’assistència immediata, ja que cerca la promoció de la persona a partir de la seva participació activa, del reconeixement dels seus recursos i de les seves potencialitats.

  Projectes

   

  Gent Gran

  ACOLLIDA PARROQUIAL

  L’acollida és el primer punt d’accés de qualsevol persona que s’adreça a Càritas per cercar ajut.

  És un primer àmbit per tal de valorar amb la persona quina és la seva situació. Càritas acull, escolta, orienta i acompanya les persones que s’adrecen a l’entitat amb una demanda d’ajuda, sense fer cap distinció a nivell de creences ni de cultura.

  El projecte es desenvolupa des dels equips d’acollida de les Càritas Parroquials i dona resposta, també, a les necessitats bàsiques o mancances puntuals de famílies o persones proporcionant, si és el cas, ajudes puntuals immediates per cobrir les necessitats urgents.

  L’atenció, en aquest programa, va més enllà de l’assistència immediata, doncs cerca la promoció de la persona a partir de la seva participació activa i dels seus recursos, reconeixent les seves capacitats i les seves potencialitats.

  COBERTURA DE NECESSITATS BÀSIQUES

  El projecte pretén garantir la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones ateses des de Càritas, i vetllar per la millora de la situació de les famílies beneficiàries des d’una perspectiva integral, inclou ajuts directes, en efectiu o bé en espècie per a cobrir necessitats bàsiques d’alimentació, habitatge, subministraments de la llar, medicació, transport, roba, material escolar, beques menjador, etc.

   

  Gent Gran
  Gent Gran

  FILIGRANA

  El projecte Filigrana de reciclatge i reutilització de la roba, complements, estris de la llar i mobiliari infantil, està adreçat a les persones i les famílies amb pocs recursos econòmics que no poden cobrir aquestes necessitats bàsiques a través del mercat normalitzat.

  Un dels objectius principals del projecte és garantir l’entrega social a persones/famílies que es troben en risc d’exclusió social.

  La roba que recollim a través de les parròquies i robers Filigrana es porta al magatzem on es selecciona, condiciona (renta, planxa, repassa …), s’emmagatzema classificada per talles i temporada, fins que s’envia als robers Filigrana i a altres entitats socials amb les que col·laborem.

  Des del magatzem també s’ofereix l’espai que possibilita la realització de l’assignatura obligatòria de Servei Comunitari per part d’alumnes de 4t d’ESO dels IES. 

  FORMACIÓ LINGÜÍSTICA

  Càritas acompanya les persones nouvingudes en l’aprenentatge i coneixement de la llegua i cultura autòctones, com a pas imprescindible per a la seva integració en la societat.

  La formació consisteix en la realització de cursos i tallers de formació tant de català com de castellà.

  Els cursos d’alfabetització en llengua catalana “Lletres per a tothom” per a persones no catalanoparlants estan reconegudes per als informes d’estrangeria de la Generalitat de Catalunya, així com les formacions en els mòduls B (coneixement sociolaborals) i C (coneixement de l’entorn) necessàries per a l’obtenció del permís de treball.

  Gent Gran
  Gent Gran

  BON DIA

  El projecte d’acompanyament  telefònic “Bon dia” consisteix en fer un acompanyament telefònic diari per part d’una persona voluntària a les persones grans que viuen soles i que tenen poc o cap suport familiar i que de moment no necessiten un voluntari a domicili però sí presenten algun factor de risc. Durant les trucades telefòniques, el voluntari els diu bon dia, els hi recorda visites mèdiques, encàrrecs que han de fer, els felicita… Cal tenir en compte que els voluntaris no aconsellen ni dirigeixen. La seva funció és la d’un acompanyament actiu mitjançant l’escolta activa.

  Arran de la pandèmia de la COVID-19 i de la demanda de més acompanyament, l’any 2020 s’ha creat el servei Bona tarda.

  SERVEI DE MIGRACIÓ

  El Servei de Migració ofereix atenció per a les persones immigrades. Les acull, informa i assessora en temàtiques específiques en la tramitació de la documentació necessària per a la seva integració social, laboral i cultural a la nostra societat.

  El servei de migració, per mitja de dos projectes consolida la coordinació amb l’administració, entitats socials i altres institucions que també treballen amb aquests col·lectiu. Són els projectes: Per un Futur en comú, d’atenció integral per la població migrada, d’acompanyament i assessorament al col·lectiu migrant envers la tramitació de documentació i el T’escoltem, t’acollim , dirigit específicament al col·lectiu migrant de Tarragona.

  Gent Gran
  Gent Gran

  TREBALL EN BENEFICI DE LA COMUNITAT

  Càritas col·labora amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya oferint places per realitzar tasques a persones que han de portar a terme mesures penals alternatives, amb la finalitat que reparin simbòlicament el dany ocasionat a la comunitat, que es responsabilitzin de les seves accions i les puguin confrontar amb la resposta penal, facin una acció positiva per a la comunitat, revaloritzin la seva autoimatge i descobreixin el sentit i la utilitat dels serveis que tenen una dimensió social per a la comunitat.

  ORIENTACIÓ LABORAL

  El projecte d’orientació sociolaboral busca la millora de l’ocupabilitat de les persones en risc d’exclusió social, les quals se’ls orienta i acompanya a través d’un itinerari personal. Es realitza una diagnosi inicial dels interessos, motivacions, coneixements i experiència laboral de la persona, per tal de definir el perfil laboral i iniciar un itinerari d’inserció laboral personalitzat, tractant de millorar l’ocupabilitat dels participants

   

  Gent Gran
  Gent Gran

  FORMACIÓ LABORAL

  Es tracta del procés formatiu laboral, una oportunitat per dedicar-se a allò que realment apassiona la persona o especialitzar-se en un àmbit laboral, per a obrir-se les portes del mercat de treball. Des de Càritas s’ofereix la possibilitat d’anar més enllà i realitzar una activitat formativa d’entre 2 i 4 mesos. 

  Inserció LABORAL

  Després d’haver adquirit habilitats i coneixements específics per a la cerca de feina, la persona ja està capacitada per iniciar el procés d’inserció en l’entorn de treball. Càritas les acompanya en el seu procés de recerca de feina i inserció laboral tant en l’àmbit d’empreses com en domicilis particulars.

  Gent Gran
  Fes un donatiu Fer-me soci
  Gràcies a la vostra ajuda, podem estar al costat dels qui més ens necessiten
  Quin tipus de donació t’agradaria fer?
  Puntual
  Quant voleu aportar?
  Sóc...
  Particular
  Empresa