Subvenció per l’any 2019 de l’Ajuntament de Riudoms a Càritas Parroquial Riudoms

L’Ajuntament de Riudoms i Càritas Parroquial Riudoms han signat la concessió d’una subvenció per l’any 2019 per tal de poder fer front a les despeses derivades de la prestació d’ajuda a diferents famílies del municipi amb pocs recursos econòmics, per tal d’atendre les seves necessitats. La subvenció a favor de Càritas Parroquial de Riudoms és per un import de 4.000€. És la voluntat de l’Ajuntament donar suport a les entitats sense ànim de lucre que desenvolupen una activitats de caire social, treballant en benefici de les comunitat i ajudant a persones amb dificultats que no poden cobrir les seves necessitats bàsiques.