S’obre un procés de selecció per a ajudant al menjador social de Càritas Interparroquial de Reus (CIR)

Dades generals del lloc de feina:

 • Denominació del lloc: ajudant al menjador social de Càritas Interparroquial de Reus (CIR).
 • Ubicació: Reus.
 • Equip al qual pertany: Àrea social.
 • Categoria professional: Oficial 2a. Grup professional D. Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc.
 • Tipus de contracte: Obra o servei.
 • Jornada de treball: 38,5 hores/setmana, amb flexibilitat horària segons tasques.
 • Data d’incorporació: 1 de gener de 2021.

Funcions i tasques:

 • Donar suport a tasques del menjador social.
 • Recollida d’aliments amb vehicle.
 • Moviment de caixes.
 • Repartir lots d’aliments a domicili..

Actituds:

 • Sensibilitat envers la tasca que porta a terme Càritas a favor de les persones en risc d’exclusió social i pobresa.
 • Coneixement i sintonia amb els valors cristians i amb l’Església catòlica.
 • Capacitat de treballar en equip.
 • Acollida i bon tracte cap a les persones.
 • Capacitat de comunicació.
 • Compromís, constància i perseverança; discreció; puntualitat, respecte cap a la dignitat i pluralitat de les persones.
 • Interès per formar-se de forma continuada i fomentar la capacitació professional.
 • Flexibilitat i adaptabilitat.

Competències:

 • Capacitat d’iniciativa, mediació i resolució de conflictes. Persona resolutiva.
 • Capacitat d’adaptació a l’organització i ser flexible.
 • Capacitat de donar resposta a situacions imprevistes.
 • Habilitats de comunicació (bona exposició, escolta activa, empatia, tracte agradable i correcte, assertivitat, paciència, tolerància a la frustració…).
 • Capacitat de treball en equip.
 • Coneixements d’informàtica bàsica, paquet Office.

Formació:

 • Titulació requerida: ESO. Es valorarà haver realitzat algun Cicle Formatiu de Grau Mitjà i Superior.
 • Carnet de conduir B i experiència en conducció de furgons i furgonetes.
 • Idiomes: català i castellà, parlat i escrit.
 • Es valorarà l’espiritualitat personal i la relació amb alguna comunitat o moviment cristià reconegut per l’Església.

Oferta laboral:

 • L’oferta laboral està oberta fins al 15 de novembre de 2020.
 • Envieu el currículum i el nom, correu electrònic i telèfon de tres persones de referència a caritas@caritasdtarragona.cat.