Salut

  • Suport psicològic individual i grupal

El projecte d’atenció psicològica vol donar resposta a l’increment que s’ha detectat d’aquesta demanda entre els participants de Càritas. Va destinat a aquelles persones que per qüestions econòmiques no poden accedir a un servei d’aquestes característiques.

Amb un treball conjunt amb el/la treballador/a social, la història de vida de la persona serveix com a punt de partida per iniciar el procés.  El servei que s’ofereix consisteix en sessions de psicoteràpia dinàmica breu intensiva, tècnica en la qual es contempla l’ésser humà des d’un vessant global i profund. L’objectiu d’aquesta tècnica és ajudar a la persona a prendre consciència dels seus veritables sentiments, a afrontar i rectificar el comportament emocionalment inadequat, que és la causa dels seus problemes actuals.

Realitzades les sessions inicials, es podran ampliar en aquells casos que la persona ho necessiti, estigui realment motivada i realitzi l’esforç necessari per a produir canvis favorables en la seva vida. Actualment el serveix dóna atenció a Tarragona.

  •  Atenció a persones drogodependents – Amb el finançament de la Diputació de Tarragona

Càritas diocesana de Tarragona forma part del patronat de la Fundació “Centre Català de Solidaritat” (CECAS), una fundació privada sense ànim de lucre que va ser fundada l’any 1991.

CECAS té com a missió generar espais per atendre, acompanyar i tractar educativa i terapèuticament persones amb problemes d’addicció, amb especial sensibilitat per aquelles que es troben en situacions de marginació o pocs recursos i que no se’n sortirien fàcilment. Ofereix els serveis de: tractament ambulatori de l’alcoholisme i drogues il·legals, suport terapèutic familiar, reinserció social, tractament de reducció i abstinència de la metadona, centre de dia i pis d’acollida, grup de patologia dual i comunitat terapèutica.  Els tractaments que utilitzen són de tipus biopsicosocials i reeducatius de les drogodependències, considerant també les patologies derivades.

Amb la voluntat de cobrir tot el territori català, CECAS disposa de centres d’atenció a Barcelona, Tarragona i Lleida i centres d’informació a les diferents Càritas Diocesanes de Catalunya.

A Tarragona hi ha una comunitat terapèutica per a dones situada a l’edifici dels carmelites, C/ Assalt, 11 (accés per c. August).

  •  Institut de Microcirurgia Ocular

L’Institut de Microcirurgia Ocular, IMO, ha signat un conveni amb totes les Càritas Diocesanes de Catalunya pel qual es compromet a visitar, tractar i si és el cas operar a persones amb greus problemes de visió i amb risc d’exclusió social. Aquest compromís arriba a una atenció d’un màxim de 500 persones de tot Catalunya derivades per les Càritas Diocesanes.