OFERTA LABORAL: TÈCNIC/A EXPERT/A EN IMMIGRACIÓ

 1. Dades generals del lloc de feina:
  • Tècnic/a jurídic/a processos de regularització de persones migrants i tramitacions de l’ingrés mínim vital, renda garantida de ciutadania i ajuts socials diversos
  • Càritas on està ubicat: Càritas Diocesana de Tarragona. Tarragona.
  • Departament al que pertany: Càritas Diocesana de Tarragona.
    • Categoria professional: Grup C. (Grau o Diplomat).
    • Tipus de jornada: completa.
    • Es demana flexibilitat horària segons de necessitats del servei.
    • Amb cotxe propi i carnet de conduir.
    • Coneixement i sintonia amb l’Església i la tasca social que desenvolupa.

 

2. Presentació de CV

La presentació de CV, que han d’incloure els correus-e i telèfons de contacte de tres persones de referència, es poden enviar a: 

Càritas Diocesana de Tarragona caritas@caritasdtarragona.cat

O bé entregar presencialment a:

Secretaria de Càritas Diocesana de Tarragona

Carrer d’Armanyà, 16, 

43004 Tarragona

Tel: 877 44 98 66

Fins el 15 de desembre de 2020

 

3. Funcions i responsabilitats del lloc de treball:

 • Atenció individual o grupal a les persones usuàries de Càritas diocesana de Tarragona
 • Assessorament especialitzat en qüestions d’estrangeria, i drets de ciutadania
 • Redacció de continguts, informes i documents derivats de l’execució del projecte.
 • Interlocució amb les institucions i organismes públics. 
 • Informació, orientació i derivació a recursos específics. 
 • Registre de dades a la base de dades interna.
 • Coordinació amb l’equip dels programes complementaris, altres tècnics i amb les persones voluntàries de l’entitat. 
 • Participació en les reunions , de casos i del teixit social i associatiu del territori.
 • Participació en les activitats, jornades, o altres vinculades als objectius de l’entitat.
 • Redacció e projectes i sol·licituds de subvencions. 
 • Assessorament jurídic divers de Càritas diocesana de Tarragona

 

4. Requeriments de formació (Coneixements necessaris per al lloc de feina).

 • Llicenciatura en Dret. 
 • Formació específica en Immigració i acció social (Cursos, Postgrau o Màster).
 • Es valorarà formació en immigració, acollida i gestió de la diversitat.

 

5. Requeriments d’experiència laboral necessària mínima de 3 anys en 

 • Assessorament individualitzat en legislació d’estrangeria .
 • Disseny de projectes, metodologies, eines i material pedagògic.
 • Prospecció de recursos i serveis del territori
 • Treball per objectius. 
 • Relació amb administracions.
 • Experiència en treball en equip i en xarxa.
 • Es valorarà experiència en gènere, immigració i/o interculturalitat.
 • Experiència en la redacció de projectes i en la gestió de subvencions.
 • Es valorarà experiència prèvia a alguna Càritas Parroquial, Interparroquial, Arxiprestal o projecte social.

 

6. Competències necessàries per l’acompliment de la seva feina.

 • Castellà i català oral i escrit. 
 • Es valoraran altres idiomes (àrab, anglès, francès,…)
 • Domini de la llei d’estrangeria i tràmits bàsics d’acollida. 
 • Persona amb autonomia i capacitat resolutiva.
 • Conèixer la xarxa de recursos i entitats socials del territori. 
 • Domini informàtic (word, excell, bases de dades, etc.)
 • Coneixements de gènere. 
 • Coneixement de grups en exclusió social.
 • Disponibilitat de desplaçar-se. 
 • Capacitat de portar a terme treball amb persones en risc d’exclusió (plans d’actuació, acompanyament, avaluació,…)
 • Compromís. Constància. Discreció i respecte a la persona a la seva dignitat i pluralitat.
 • Capacitat de contribuir a la formació de voluntaris i participants.
 • Competències transversals:
 • Flexibilitat, adaptabilitat i polivalència.
 • Dinamització de grups.
 • Organització del temps i de la pròpia feina.
 • Treball en equip.
 • Negociació i comunicació. 
 • Responsabilitat i disposició per l’aprenentatge.

 

Es valorarà  la vinculació a l’Església, a Càritas o a d’altres entitats i moviments de la mateixa Església, així com d’altres referències.