Oferta laboral: PROSPECTOR/A LABORAL

Programa/Àrea d’Economia social. Programa sociolaboral S.A.L.T.A.

( servei d’assessorament laboral i Treball Actiu)

Data: setembre 2019

1-Dades generals del lloc de feina:
Lloc de feina: prospector/a laboral en l’àrea d’Economia Social de Càritas Diocesana de Tarragona per establir relacions de cooperació i col·laboració amb empreses que poden generar ofertes de treball adaptades als perfils dels usuaris del nostre servei d’inserció laboral, generant i aconseguint feina per aquestes persones. Coordinant-se amb els tècnics socio-laborals de Càritas.

Condicions Laborals:

Categoria professional: Grup C: Diplomatura, Grau

Tipus de contracte:  Obra i Servei (durada inicial prevista 1 any)

Tipus de jornada:20 hores setmanals, distribuïdes de dilluns a divendres de 9 a 13 hores. En principi al matí però amb flexibilitat horària per si es requereix treballar alguna tarda.

Remuneració: 13.000 €/bruts anuals (Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d’acció social).

Requisits:

o   Titulació universitària en Relacions Laborals, Ciències del Treball, Dret, Psicologia o Treball Social.

o   Experiència, d’almenys 1 any, com a  prospector laboral

o   Carnet de conduir i vehicle propi.

Data d’incorporació: 1 de novembre de 2019

 

2- Presentació de CV:
      

        Informació:

La presentació de CV, que han d’incloure els correus i telèfons de contacte de tres persones de referència, es poden enviar a:

Càritas Diocesana de Tarragona caritas@caritasdtarragona.cat o bé entregar manualment a:

        Secretaria de Càritas Diocesana de Tarragona

Carrer d’Armanyà, 16

43004 Tarragona

Tel. 877 44 98 66

 

3-Funcions i responsabilitats del lloc de treball:
Analitzar les carències i necessitats (factors de risc) i les potencialitats (factors facilitadors) de la població atesa. Elaborar un diagnòstic dels diferents perfils professionals que hi ha a la borsa de treball del servei.
Coneixement i assessorament a empreses i usuaris en normativa laboral.
Fer un anàlisi continu de la situació del mercat laboral i formatiu, la seva evolució, els sectors nous que generen demandes de treballadors, els perfils i requisits demanats per les empreses en els diferents àmbits de treball.
Definir i escollir les empreses  a les quals poden accedir els usuaris dels nostres serveis d’inserció i orientació laboral, segons competències i capacitats que presenten.
Elaborar una guia de recursos sociolaborals i teixit empresarial que hi ha al territori.
Establir relacions de cooperació i col·laboració amb empreses i associacions d’empreses que poden generar ofertes de treball.
Recollir ofertes laborals a partir dels contactes establerts amb les empreses col·laboradores.
Fer un seguiment periòdic de les insercions realitzades en les diferents empreses.
Accions grupals, tallers i formació per a desocupats
Generar convenis de col·laboració.
Registre de dades i portar el procés documental necessari
Coordinació amb l’equip tècnic de Càritas
Facilitar les dades que siguin necessàries per elaborar memòries
Participar en les reunions internes i externes que siguin necessàries.
4-Competències necessàries per l’acompliment de la seva feina:
Capacitat de treball en equip
Capacitat d’iniciativa, mediació i resolució de conflictes. Persona resolutiva
Capacitat d’organització i planificació
Habilitats de comunicació (bona exposició, bona escolta, empatia, tracte agradable i correcte, assertivitat, paciència, tolerància a la frustració).
Experiència en la preparació de materials
Saber fer exposicions
Capacitat d’adaptació i flexibilitat
Sensibilitat envers la tasca que porta Càritas, coneixement del Model d’Acció Social
5-Formació (coneixements necessaris per al lloc de feina):
Estudis mínims: diplomatura
Idiomes: Català i castellà parlat i escrit (nivell c mínim). Es valorarà coneixements d’altres idiomes.
Domini de l’ofimàtica bàsica (Paquet office)
6-Vessant espiritual de la persona:
Es valorarà l’espiritualitat personal i la relació amb alguna comunitat o algun moviment cristià reconegut per l’Església.
7-Altres aspectes a tenir en compte:
Compromís. Constància i perseverança. Discreció. Puntualitat i respecte a la persona a la seva dignitat i pluralitat.
Interès per formar-se de forma continuada i fomentar la capacitació professional.