Oferta Laboral: Formador d’Alfabetització Adults en Llengua Catalana

LLOC DE TREBALL:

Formador Alfabetització d’Adults

en Llengua Catalana

 1. Dades generals del lloc de feina:
 • Lloc de feina: : Formador de curs d’alfabetització d’adults en llengua catalana, per a persones immigrants, a l’àrea d’acció social de Càritas Diocesana de Tarragona a la ciutat de Tarragona.
 • Condicions laborals: Categoria professional  
 • Tipus de contracte: Obra i Serveis
  • Tipus de jornada: Cursos de 120 hores,  distribuïdes de dilluns a divendres.
  • Remuneració: Segons Conveni col·lectiu nº 7902575.

Disponibilitat de cotxe propi i carnet de conduir.

 • Dates curs: 23 de setembre – 18 de desembre 2019.

 

 1. Presentació de CV

La presentació de CV, que han d’incloure els correus-e i telèfons de contacte de tres persones de referència, es poden enviar a:

Càritas Diocesana de Tarragona caritas@caritasdtarragona.cat

O bé entregar manualment a:

Secretaria de Càritas Diocesana de Tarragona

Carrer d’Armanyà, 16,

43004 Tarragona

Tel: 877 44 98 66

Data d’entrega: fins el 2 de setembre del 2019 .

 

 1. Funcions i responsabilitats del lloc de treball:
1 Preparar i portar a terme els cursos de català i avaluar l’aprenentatge dels alumnes, amb la metodologia “lletres per a tothom”
2 Realitzar i corregir proves de nivell de català
3 Coordinació amb l’equip de persones voluntàries i tècniques en la programació, implementació i avaluació de les activitats
4 Registre de dades, actes de reunions, elaboració de material propi i altres documents necessaris pel desenvolupament  del projecte.
5 Participació en les reunions internes i externes acordades.

 

 1. Competències necessàries per l’acompliment de la seva feina.
1 Habilitat de comunicació. Empatia. Assertivitat. Capacitat d’escolta i de gestionar les emocions pròpies i percebre la dels altres.
2 Capacitat de lideratge i de dinamització de grups.
3 Capacitat de treballar en equip.
4 Capacitat d’adaptar-se i ser flexible.
5 Capacitat d’Iniciativa. Mediació i  resolució  de conflictes.  Persona resolutiva.

 

 1. Formació (Coneixements necessaris per al lloc de feina).
1 Títol: Magisteri, llicenciat o graduat en filologia catalana o pedagogia. Altres titulacions de la branca educativa.
2 Formació bàsica en pedagogia (inclosa en la pròpia formació o equivalent a la necessària per impartir docència a secundària)
3 Idiomes:  Català (nivell C mínim) i castellà parlat i escrit.

Es valorarà el nivell de francès, àrab i/o anglès.

4 Domini de l’ofimàtica bàsica (Paquet office).

 

 1. Es valorarà l’experiència laboral o de voluntariat:
Disposar de formació específica en docència de les llengües, formació específica en alfabetització d’adults.
Experiència en l’àmbit de la formació d’adults.
Experiència en multiculturalitat.
Experiència prèvia a alguna Càritas parroquial/interparroquial/arxiprestal/projecte social.

 

 1. Es valorarà la vessant espiritual de la persona:
Es valorarà l’espiritualitat personal i la relació amb alguna comunitat o algun moviment cristià reconegut per l’Església.

 

 1. Altres aspectes a tenir en compte:
Actituds:
Compromís. Constància. Discreció i respecte a la persona a la seva dignitat i pluralitat.
Interès per formar-se de forma continuada  i fomentar la capacitació professional.