Oferta Laboral: COORDINADOR DE PROGRAMES

Lloc de treball: COORDINADOR DE PROGRAMES

1-Dades generals del lloc de feina:
Lloc de feina: Coordinar i fer el  seguiment dels programes que es duen a terme  a Càritas Interparroquial de Valls. Responsable del programa orientació laboral.

Condicions laborals: Categoria professional: Diplomatura o grau. Tipus de contracte: indefinit a partir del segon any.

Tipus de jornada: 20 hores setmanals, distribuïdes entre dilluns, dimecres i divendres de 16:00 a 20:00 fixes i la resta flexible preferentment al matí.

Remuneració: Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d’acció social. Grup C.

Requisits: Titulació de diplomatura o grau en treball social. Experiència en entitats sense afany de lucre. Carnet de conduir i disponibilitat de vehicle propi.

Data d’incorporació: 1 de gener de 2020.

2-Presentació de CV:
Informació: La presentació de CV, que ha d’incloure els correus i telèfons de contacte de tres persones de referència, es poden enviar a:

Càritas Interparroquial de Valls agendacaritasvalls@gmail.com o bé lliurar-ho personalment al carrer Costa del Portal Nou, 1A de Valls.

Data màxim de lliurament: fins el 9 de desembre.

3-Funcions i responsabilitats del lloc de treball:
·       Portar a terme el programa d’orientació laboral.

·       Liderar la participació a la campanya del Gran Recapte.

·       Organitzar les vendes d’estris de cuina al Firagost.

·       Assistir a les reunions de seguiment dels programes.

·       Assistir a les reunions amb els serveis socials de l’Ajuntament de Valls quan ho sol·licitin.

·       Assistir a les reunions de l’equip directiu.

·       Responsable del funcionament de les instal·lacions.

·       Seguiment de totes les activitats.

·       Recollir donacions puntuals de productes.

·       Assistir al Director en les seves tasques i substituir-lo quan calgui.

4-Competències necessàries per l’acompliment de la seva feina:
·       Capacitat de treball en equip.

·       Capacitat de lideratge i de dinamització de grups.

·       Capacitat d’organització i planificació.

·       Habilitats de comunicació (bona exposició, bona escolta, empatia, tracte agradable i correcte, paciència, tolerància a la frustració …).

·       Capacitat d’adaptació i flexibilitat.

·       Capacitat de donar resposta a situacions imprevistes.

·       Capacitat de registrar la informació i realitzar informes de la intervenció.

·       Sensibilitat envers la tasca que porta Càritas.

·       Capacitat de parlar obertament de l’Evangeli amb els voluntaris.

5-Formació (Coneixement necessaris per al lloc de feina):

·       Títol: Treballador/a social. Altres títols assimilats: psicòleg/a, pedagog/a.

·       Idiomes: Català parlat i escrit (nivell C mínim).

·       Domini de l’ofimàtica bàsica (paquet office).

6-Es valorarà la vessant espiritual de la persona:
Es valorarà l’espiritualitat personal i la relació amb alguna comunitat o algun moviment cristià reconegut per l’Església.
7-Altres aspectes a tenir en compte:
Compromís. constància i perseverança. Discreció. Puntualitat. Respecte a la persona a la seva dignitat i pluralitat.