Oferta Laboral: Adjunt a la secretaria dels Serveis Diocesans

Dades generals del lloc:

 • Denominació del lloc: Adjunt a la secretaria Serveis Diocesans.
  • Ubicació: Tarragona
  • Equip al que pertany: Secretaria i comunicació
  • Responsable immediat: Secretari Diocesà.
  • Contracte laboral per obra o servei. Grup Professional C. Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc.
  • Jornada de treball: 38,5 hores/setmana: matins i 3 tardes amb flexibilitat horària segons tasques.
  • Conveni col·lectiu de treball de Catalunya d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc per als anys 2013-2018 (codi de conveni núm. 79002575012007).

Funcions i tasques:

 • Les tasques ordinàries de secretaria de Càritas diocesana de Tarragona i gestionar els escrits institucionals d’entrada i sortida de l’entitat.
 • Participar de manera activa en les tasques de comunicació i difusió de Càritas diocesana de Tarragona, elaboració de comunicats, relació amb els mitjans de comunicació, gestió de la Web i xarxes socials de l’entitat.
 • Confeccionar les convocatòries els temes a tractar a l’ordre del dia de les reunions de l’Equip Directiu, del Consell Diocesana, de l’Assemblea Diocesana i preparar el material corresponent per a cada reunió; redactar les corresponents actes i acords i els certificats amb el vistiplau del director.
 • Tenir cura del registre i de l’arxiu de correspondència i documentació.
 • Elaborar la memòria anual de Càritas Diocesana en coordinació amb els diferents departaments dels Serveis diocesans.
 • Facilitar tota la informació que requereixi l’Equip Directiu.
 • Coordina l’equip de voluntaris de recepció i secretaria.

Actituds:

 • Sensibilitat envers la tasca que porta a terme Càritas a favor de les persones amb risc d’exclusió social i pobresa.
 • Coneixement i sintonia amb els valors cristians i amb l’Església Catòlica .
 • Capacitat de treballar en equip.
 • Acollida i bon tracte a les persones.
 • Capacitat de comunicació.

Competències:

 • Capacitat d’adaptació a l’organització.
 • Gestió i control del treball d’organització de la gestió.
 • Capacitat d’organització i de planificació.
 • Experiència en redacció i gestió de sol·licituds.
 • Prendre decisions en el seu camp de feina.
 • Habilitats de comunicació, escolta activa.
 • Experiència en la preparació de materials.
 • Treball en equip i dinàmiques grupals.
 • Coneixements d’informàtica avançats (Word, Excel, bases de dades).
 • Coneixement en la utilització de pàgines web

Formació:

 • Titulació requerida: graduat o cicle superior en Secretariat, Administració i direcció d’empreses, Dret o ciències polítiques, Comunicació i mitjans audiovisuals, Administració pública.
 • Idiomes: Català i castellà, parlat i escrit, anglès elemental.

Oferta Laboral:

 • L’oferta laboral està oberta fins al 17 de gener del 2020.
 • Enviar Currículum amb tres persones de referència a caritas@caritasdtarragona.cat