OFERTA DE FEINA: Treballador/a social a Càritas Interparroquial de Reus (CIR)

[:ca]

 

Dades generals del lloc de feina:

 • Denominació del lloc: Treballador/a social a Càritas Interparroquial de Reus (CIR)
 • Ubicació: Reus
 • Equip al qual pertany: Àrea social
 • Responsable immediat: Director de CIR
 • Categoria professional: Treballador social. Grup professional C Diplomat. Conveni col·lectiu d’acció social amb infants, joves, famílies i d’altres en situació de risc de Catalunya.
 • Tipus de contracte: Indefinit, amb dos mesos de període de prova.
 • Jornada de treball: 38,5 hores/setmana, amb flexibilitat horària segons tasques, en especial per l’acompanyament de les Càritas parroquials
 • Data d’incorporació: agost de 2022

 

Funcions i tasques:

 • Planificar, realitzar i guiar el seguiment dels diferents projectes formatius, sociolaborals i socials que estiguin sota la seva tutela, així com dels tallers prelaborals.
 • Captació de nous voluntaris, informar-los i complimentar les diferents fitxes de dades.
 • Coordinar l’equip de voluntaris de les activitats, departaments, projectes i tallers que estiguin sota la seva responsabilitat.
 • Registre de dades al SICCE (Sistema d’informació de Confederació Càritas Espanyola), accions d’intervenció i elaboració de informes i altres documents necessaris per al desenvolupament de cada projecte que estigui sota la seva tutela.
 • Facilitar la informació que requereixi el director de CIR i l’Equip directiu de Càritas diocesana de Tarragona. Així com les dades necessàries per elaborar memòries.
 • Elaborar la memòria anual de CIR en coordinació amb els altres treballadors contractats i voluntaris de CIR.
 • Assistir a les reunions internes i externes de coordinació, seguiment i formació dels diferents programes.
 • Sol·licitar subvencions i realitzar-ne el seguiment.

 

Actituds:

 • Sensibilitat envers la tasca que porta a terme Càritas a favor de les persones en risc d’exclusió social i pobresa.
 • Coneixement i sintonia amb els valors cristians i amb l’Església catòlica
 • Capacitat de treballar en equip a nivell parroquial, Interparroquial i diocesà
 • Capacitat de treballar en xarxa amb serveis socials de les administracions públiques i altres entitats socials
 • Acollida i bon tracte cap a les persones
 • Capacitat de comunicació i d’empatia
 • Compromís, constància i perseverança; discreció; puntualitat, respecte cap a la dignitat i pluralitat de les persones
 • Interès per formar-se de forma continuada i fomentar la capacitació professional.
 • Flexibilitat i adaptabilitat

 

Competències:

 • Capacitat d’iniciativa, mediació i resolució de conflictes. Persona resolutiva
 • Capacitat de lideratge i dinamització de grups
 • Capacitat d’adaptació a l’organització i ser flexible.
 • Capacitat d’organització i planificació
 • Capacitat de donar resposta a situacions imprevistes.
 • Gestió i control del treball d’organització de la gestió
 • Experiència en redacció i gestió de sol·licituds
 • Prendre decisions en el seu camp de feina.
 • Habilitats de comunicació (bona exposició, escolta activa, empatia, tracte agradable i correcte, assertivitat, paciència, tolerància a la frustració…)
 • Experiència en la preparació de materials
 • Capacitat de registrar la informació i realitzar informes de la intervenció.
 • Capacitat de treball en equip i dinàmiques grupals
 • Coneixements d’informàtica bàsica, paquet Office (Word, Excel, bases de dades)
 • Coneixement en la utilització de pàgines web
 • Creativitat
 • Disponibilitat

 

Formació:

 • Titulació requerida: diplomatura o grau en Treball social. Altres títols assimilats: psicologia, pedagogia.
 • Idiomes: català i castellà, parlat i escrit, nivell C1 mínim. Es valorarà el coneixement d’altres idiomes.
 • Experiència en entitats sense ànim de lucre. Es valorarà l’experiència en multiculturalitat.
 • Es valorarà l’espiritualitat personal i la relació amb alguna comunitat o moviment cristià reconegut per l’Església.

 

Experiència:

Mínim 5 anys d’experiència en treballs similars en altres Càritas, entitats socials o sanitàries, o administracions públiques.

 

Oferta laboral:

[:]