Oferta de feina

Lloc de treball

 • Nom: RESPONSABLE DE COMPTABILITAT I ECONOMIA
 • Departament: Administració
 • Dependència directa: Administrador de Càritas Diocesana de Tarragona

Requisits mínims

 • Estudis: titulació universitària o mòdul de grau superior en ciències econòmiques, ciències empresarials, administració i direcció d’empreses.
 • Experiència: 5 anys en lloc de responsabilitat similar.
 • Idiomes: domini parlat i escrit de català, castellà i anglès.
 • Carnet de conduir i possibilitat de disposar de vehicle propi.
 • Acceptació i bona sintonia amb la doctrina social de l’església catòlica i les actuacions socials que desenvolupa

Coneixements necessaris

 • Comptabilitat
 • Tresoreria
 • Fiscalitat: coneixement de càlcul i comptabilització d’impostos.
 • Finances
 • Utilització d’ERP
 • Domini acreditat de l’ús d’eines informàtiques de gestió, bases de dades i fulls de càlcul.
 • Alt nivell d’Office, en especial Excel i PowerPoint.
 • Contractació de recursos humans

Descripció de les funcions a desenvolupar

 • Comptabilitat general i analítica
 • Planificació i control de tresoreria. Gestió de pagaments, cobraments i transferències. Conciliacions bancàries.
 • Relació amb entitats financeres.
 • Informes mensuals del tancament comptable i financer.
 • Elaboració del quadre de comandament econòmic establint ens indicadors de control.
 • Implementació i control del balanç, comptabilitat general i tresoreria.
 • Gestió econòmica, administrativa i fiscal de les desinversions i de les herències i llegats.
 • Gestió de la confecció i pagament d’impostos.
 • Gestió de la contractació de recursos humans, de nòmines, altes i baixes.
 • Elaboració de la memòria econòmica anual de l’entitat
 • Coordinació de l’auditoria externa anual.
 • Implementació dels procediments de prevenció de blanqueig de capitals i LOPD.
 • Coordinar-se amb tot l’equip de l’àrea d’administració i amb la resta d’àrees de l’entitat, mantenint un bon clima de col·laboració i entesa amb tothom, personal contractat o voluntari.
 • Gestió de subvencions, licitacions i concursos amb les administracions públiques o ens privats.
 • Suport a les tasques de captació de fons (fundraising) de l’entitat

Contracte

 • Lloc: Tarragona ciutat amb eventuals desplaçaments per la arxidiòcesi de Tarragona i/o Barcelona.
 • Contracte indefinit amb període de proba segons correspongui.
 • Conveni col·lectiu d’acció social
 • Jornada de 30 hores setmanals (5 matins de 9h.-14h. i 2 tardes)

Es valorarà

 • Persona proactiva, dinàmica, resolutiva i polivalent que pugui col·laborar en diferents necessitats de l’entitat.
 • Coneixement de l’organització de Càritas.
 • Experiència en entitats del tercer sector, socials o sense ànim de lucre.
 • Experiència de treball amb voluntaris.
 • Participació en iniciatives o activitats de l’església catòlica.
 • Gestió econòmic – administrativa de petites o mitjanes empreses.
 • Competències comunicatives de treball en equip

Presentació de Currículums actualitzats i Carta de Presentació

Càritas Diocesana de Tarragona

Secretaria

Carrer Armanyà, 16

43004 Tarragona

Tel: 877 44 98 66