Memòria 2016

Memòria 2016Càritas  diocesana de Tarragona realitza 73.698 atencions en ajudes bàsiques durant el 2016

Les Càritas Parroquials, desbordades per l’onada de patiment que ha provocat  la crisi en els més desfavorits,  han abordat la situació amb una especial  escolta a les persones necessitades.  En algunes famílies, només amb l’atenció plena i amb el silenci, per part dels voluntaris, s’ha pogut suavitzar el desassossec emocional. Amb  la qual cosa:

 

  • S’ha apostat per millorar la qualitat de l’atenció a les persones necessitades, amb un seguiment més acurat a les famílies; s’ha ofert suport emocional, assessorament i informació sobre els recursos, amb una bona coordinació amb serveis socials i s’han creat nous projectes més orientats a l’acompanyament i formació de les persones.

Un cop analitzada la situació de les persones que arriben a les Càritas, les principals necessitats percebudes, tot i que no són expressades per les persones ateses, continuen sent aquelles vinculades a la inserció laboral. La manca de feina suposa una manca d’ingressos per a moltes famílies, la qual cosa ocasiona grans dificultats econòmiques per fer front a les despeses més bàsiques. Les Càritas parroquials, només en atencions bàsiques han realitzat 73.698,  i les persones beneficiades han estat 18.541 persones.

  • Les principals ajudes han estat l’alimentació, seguida de l’orientació, així com la roba, els subministraments com l’aigua, la llum, el gas i altres despeses addicionals com el transport, o les medecines…

La dona amb fills, el perfil majoritari dels participants 

El perfil majoritari continua sent parelles amb fills, d’entre 25 i 44 anys, aturats i amb estudis primaris. No obstant, aquest col·lectiu baixa respecte anys anteriors i s’incrementa el de persones d’entre 45 i 64 anys  i sobretot el de majors de 65 anys i el de menors de 25 anys.

Pel que fa a la nacionalitat, el 52% és Europeu (48% espanyol; 0,95% no UE i 3,5% UE), mentre que el 35,28% és Magrebí i Nord-africà.

  • La majoria són dones, amb algun tipus d’ingrés (espanyola i magrebina) que poden treballar però no tenen feina.

El programa Laboral, eina indispensable

El programa sociolaboral diocesà està conformat per diferents projectes i serveis: el de formació ocupacional, orientació i intermediació laboral. Durant l’any 2016, s’han atès a 861 persones.

  • Quant a la formació ocupacional, s’ha continuat un any més el Curs d’auxiliar de muntatge elèctric, finançat per la Fundació Endesa.
  • Pel que fa als cursos i tallers de formació han participat 494
  • Pel que fa a la inserció laboral, s’ha fet intermediació laboral per a la llar familiar, informant totes aquelles famílies i participants que estiguin interessats de contractar o treballar en l’àmbit de la llar familiar.

Ajudes d’atenció bàsica        

Els menjadors socials han acollit a 3.801 persones. Els robers Filigrana han realitzat 56.215 atencions i el Servei de Distribució d’Aliments (SDA) ha atès a 12.501 persones.

CONVIVÈNCIA I INTEGRACIÓ AMB LES PERSONES IMMIGRADES

El Servei de Migració ha atès 296 persones, oferint assessorament a totes les persones immigrades que ho han sol·licitat, majoritàriament, en temes relacionats amb la tramitació de documentació com autoritzacions de treball i residencia; arrelaments socials; reagrupament familiars; nacionalitzacions i retorns.    

Moviment econòmic

Al 2016, Càritas Diocesana va invertir quasi 2 milions d‘euros en els diferents programes d’Acció social. La partida més forta del pressupost ha estat destinada al programa Família i acollida; seguida de Formació i inserció laboral.

El compromís del voluntariat

La solidaritat continua creixent i la diòcesi compta ja amb 1.517 voluntaris actius. Persones compromeses que dediquen el seu temps a acompanyar als més necessitats.