Voluntariat i formació

El programa de voluntariat consisteix en col·laborar en alguna de les etapes que constitueix l’itinerari del voluntariat, el camí que recorre la persona que desitja formar part de l’equip de Càritas. Les persones són acollides i acompanyades en aquesta incorporació i al llarg del desenvolupament i tancament de l’experiència voluntària.

El voluntariat és clau a l’hora de portar a terme els projectes socials de la nostra institució. Per això els voluntaris també necessiten ser acollits, orientats, formats, incorporats al projecte més adient al seu perfil i acompanyats al llarg del servei que desenvolupen. A aquest procés l’anomenem “itinerari del voluntariat”.

El programa constitueix una xarxa a tot el territori de la arxidiòcesi. A cada seu de Càritas, sigui una Càritas parroquial o un projecte específic, el voluntari té una persona de referència que l’acull, i amb la que manté el contacte a fi de ser acompanyat en la seva experiència.

L’itinerari de la gestió del voluntariat es desenvolupa amb persones voluntàries a través de quatre etapes:

  1. Disseny i preparació de l’acció voluntària: Requereix l’estudi de les necessitats de voluntariat que tenim i l’elaboració dels perfils dels agents, així com dels moments d’acompanyament i formació que els oferim.
  2. Orientació i acolliment: Mitjançant una primera entrevista es dóna la informació i l’orientació adequada a la persona interessada i es dialoga sobre el que s’espera d’un voluntari. En un segon moment s’acorda el projecte on s’incorpora el voluntari i es concreten les seves funcions i el temps de dedicació.
  3. Desenvolupament de l’acció: Els equips de voluntaris mantenen reunions de coordinació, comparteixen les seves experiències, participen i reflexionen sobre la marxa del servei i segueixen el necessari procés de formació.
  4. Finalització de l’acció voluntària: La valoració de la tasca portada a terme pel voluntari i l’agraïment de la seva entrega les tenim presents també en el moment de la desvinculació amb Càritas.