Sociolaboral i economia social

El programa treballa i incideix en els itineraris d’inclusió sociolaboral dels participants. És a dir, en els processos que viuen les persones en el seu camí cap a l’accés d’un lloc de treball: formació, orientació, intermediació i autotreball. L’objectiu final és exercir el dret al treball evitant una llarga exclusió del mercat laboral.

  • Cursos i tallers de formació prelaboral

Existeixen cursos que tenen com objectiu el proporcionar coneixements i eines que serveixen per adquirir les bases per tal de continuar posteriorment amb una capacitació laboral especialitzada.

El curs d’informàtica bàsica es realitza a la Càritas parroquial de Torreforta i proporciona els elements bàsics per conèixer els món dels ordinadors i el seu programari bàsic.

  • Formació ocupacional

Aquests cursos i talles proporcionen una formació específica adreçada a adquirir les competències amb les que es pugui accedir directament a un lloc de treball.

El curs d’auxiliar de muntatge d’instal·lacions elèctriques i de telecomunicacions en edificis té una durada total de 500 hores, 380 de quals corresponen al certificat de professionalitat del mateix nom i 120 hores de matèries complementàries (prevenció de riscos laborals, informàtica, habilitats personals, orientació laboral, matemàtiques i català).  El curs està finançat per la Fundació Endesa a través de Càritas Espanyola, i s’imparteix a l’institut Comte de Rius de Tarragona. Està adreçat a participants de totes les Càritas de la diòcesi que es trobin en situació d’atur de llarga durada.

El taller de costura de Càritas interparroquial de Reus, CIR, permet aprendre tècniques bàsiques de costura pensant en un eventual treball de servei domèstic, així com millorar actituds laborals bàsiques com la puntualitat i el sentit de la responsabilitat.

El taller de geriatria “Cuidar el cuidador” de CIR consta de 12 sessions de 2 hores cadascuna (9 sessions dedicades a geriatria i 3 a cuina per a gent gran).

El taller el realitzen desinteressadament professionals i estudiants de l’Hospital de Sant Joan i la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de Reus.

Altres cursos són el curs d’electricitat bàsica i el curs d’atenció a les persones / geriatria a Torreforta, el curs de cuina en col·laboració amb l’Associació hotelera de Salou per als participants de Càritas Salou i pels de Càritas Cambrils, el curs de cambrer de CP Torredembarra de la mà d’un professional de la hostaleria jubilat.

Els tallers de recerca activa de feina tracten sobre fonts de recerca de feina, elaboració de currículum, carta de presentació i realització d’entrevistes d’una manera molt dinàmica i participativa (amb simulacions, exemples pràctics, atenció personalitzada, etc.).  Es porten a terme a Tarragona i Salou

  • Orientació laboral  (ORLA)

El projecte informa, assessora i orienta els participants que busquen feina. Es treballa el seu perfil laboral per tal d’optimitzar la seva recerca de feina.

Es realitzen entrevistes d’iniciació i seguiment, on es valora el perfil de l’usuari i la possible problemàtica que té (si la té) i es fa el seguiment de les ofertes laborals gestionades, contactant amb empreses particulars i agents ocupacionals, confeccionant itineraris laborals i acompanyant els participants en aquests itineraris.

Actualment el servei es dóna a El Vendrell, Reus, Tarragona, amb una incidència especial a través de l’Associació Casal Sant Josep de Torreforta, Torredembarra i Valls.

  • Intermediació

Les accions d’intermediació posen en contacte les persones sense treball amb les famílies que n’ofereixen. Bàsicament se centren en el servei domèstic i en la cura de persones grans.

  • Inserció laboral

En col·laboració amb el programa d’Empreses amb Cor, diverses Càritas porten a terme inserció laboral de participants. Càritas Salou és pionera en aquest programa aconseguint cada any feines relacionades amb el sector turístic.

La difusió d’ofertes i cursos laborals es realitza a través de les entitats pertanyents a la Xarxa d’entitats sociolaborals de Tarragona on hi ha un intercanvi d’ofertes de feina d’abast públic (borses de treball, portals web, ETT, administracions, etc.) del Camp de Tarragona. De la mateixa manera, des de CDT s’informa de manera més o menys selectiva als tècnics de CDT sobre ofertes de treball específiques, cursos i formacions ocupacionals i altres informacions laborals (convocatòries laborals, projectes ocupacionals, borses de treball, etc.).

El Servei Diocesà de Migració disposa de dos taulells d’anuncis que s’utilitzen, per una banda, per exposar ofertes de feina i cursos d’interès per als participants del servei. I per altra banda, perquè els propis participants del servei puguin penjar els seus anuncis oferint-se per treballar o fer alguna activitat concreta.

Des d’algunes Càritas de la diòcesi com Tarragona, Salou o Reus s’han realitzat contractacions laborals de determinats participants, generalment per treballar en els diferents serveis del projecte Filigrana, per un període breu de temps a fi que puguin accedir a prestacions o subsidis, per un període més llarg (1 any) per poder regularitzar la seva situació legal, o de manera indefinida fins poder accedir a la jubilació.

  •  Horts socials

Els horts socials ofereixen una activitat ocupacional que reporta un benefici tangible en l’obtenció d’aliments per autoconsum, transferint i facilitant a les famílies beneficiaries una participació i responsabilitat directa en la realització i evolució del projecte.

El projecte, que ja funciona a Montblanc,  està adreçat a famílies o persones en una situació de risc d’exclusió social i que estan empadronades en el mateix municipi on es troba ubicada la finca.