Migració

És un servei especialitzat que dóna una atenció integral al col·lectiu immigrant. Acompanya els immigrants en els processos que condueixen a una inserció i integració a la nostra societat, fent una incidència especial en els processos administratius per tal de consolidar la seva situació legal al país.
El Servei de Migració també apropa a la població immigrant als seus llocs de residència, mitjançant la coordinació, assessorament i formació dels agents encarregats de les Càritas parroquials de la Diòcesis de Tarragona.

A més, el servei potencia el treball en xarxa i estableix coordinacions amb els diferents agents socials ja siguin d’ordre institucional, privat o associacions que treballen amb la població immigrant.
L’entrevista concertada es demana a través de la Càritas Parroquial, que és la que deriva la petició al Servei de Migració.