Educació i formació d’adults

Oferim cursos de formació bàsica i altres de més específics. La formació bàsica s’adreça fonamentalment a incrementar l’autonomia personal. Hi han cursos de costura, llengües –castellà i català-, guitarra, habilitat social bàsiques, etc.

  • Cursos de formació bàsica i prelaboral

Un dels cursos  amb més tradició és el curs de formació de la dona, El curs de formació bàsica de la dona està dirigit a dones immigrants, independentment de la seva edat i de la seva condició legal i imparteix diverses matèries com ara alfabetització, costura i manualitats, salut, higiene i psicomotricitat (tai chi) i informàtica.  El curs es realitza a les parròquies de Torreforta i Sant Salvador de Tarragona i serveix per agafar confiança, conèixer la realitat, apoderar-se, millorar l’autoestima dins el nucli familiar i en la societat, l’autoconfiança i la seguretat, socialitzar-se, compartir solidaritzant-se.

El curs d’auxiliar de la llar està adreçat a les participants del SDA, que inclou continguts d’economia domèstica (comprensió de factures), dietètica i nutrició (amb pràctiques de cuina, especialment amb productes del SDA), compra a mercat (amb sortides reals) i higiene i cures personals.

Altres cursos són els d’alfabetització, a Tarragona, Reus, Cambrils i a l’Alt Camp o els cursos de català a Riudoms o Torredembarra i de castellà a Torreforta.