Col·laboració social

Empreses amb cor

Des del Programa Empreses amb Cor es vol oferir a les empreses la possibilitat de participar en un projecte compromès i a obrir camins de col·laboració per millorar les condicions dels més desfavorits i així posar a les persones necessitades en el centre de les nostres accions.

Així doncs, Càritas estableix relacions de col·laboració amb empreses, fundacions, associacions empresarials i altres agents socials, l’activitat i filosofia de les quals coincideixin amb els valors que Càritas promou: la solidaritat, la justícia social, el respecte i la igualtat.

Per a les empreses, el programa pot representar certs avantatges com:

  • Presentar-se davant la societat i molt especialment, davant els respectius públics (treballadors, consumidors, proveïdors, prescriptors, altres empreses, etc) com una Empresa amb Cor, una empresa responsable i compromesa socialment.
  • Despertar l’interès dels clients, proveïdors i empleats, sobretot si es tracta d’una activitat en la qual puguin participar directa o indirectament.
  • Reforçar el paper com a membre dinàmic de la comunitat on està inserida l’empresa, si la col·laboració se centra en una activitat local.
  • Vincular a través d’una acció de mecenatge, de patrocini o esponsorització amb una entitat no lucrativa amb àmplia presència i suport social en el nostre país pot reforçar la imatge de marca i tenir un impacte social.