Cobertura de necessitats bàsiques materials

Des de les Càritas parroquials es proporciona cobertura de necessitats bàsiques materials, que es limiten en el temps i que serveixen com a un recurs més en el procés de desenvolupament de la persona. A la vegada, l’objectiu de Càritas és treballar per tal que hi hagi més necessitats de tipus inmaterial (de coneixement, afectives, relacionals, acompliment de drets,…) cobertes.

Dins les necessitats bàsiques, distingim els projectes de:

  • Beques menjador escolar

L’objectiu principal d’aquest projecte és que els  infants que més ho necessiten puguin gaudir d’un dinar equilibrat i variat per mitjà del menjador escolar del centre escolar de primària. Les beques menjador en un dels instruments més potents per combatre la pobresa infantil i garantir l’alimentació i nutrició de tots els infants del nostre país. Complementa el mateix programa de la Generalitat de Catalunya vehiculat a través dels Consells Comarcals.

  • Necessitats bàsiques ‐ PIRMI

La Renda Mínima d’Inserció (PIRMI), que està gestionada de forma coordinada pels departaments de Treball i Acció social i ciutadania de la Generalitat des de l’any 1990, és un recurs que té com a objectiu oferir l’autonomia imprescindible per a persones que pateixen greus dificultats de subsistència. Càritas fa l’acompanyament i seguiment de les persones que es poden acollir a aquest programa.

  • Servei de distribució d’aliments

La distribució d’aliments a l’Arxidiòcesi de Tarragona es desenvolupa a través del programa Servei de Distribució d’Aliments (SDA), La seva finalitat principal es cobrir, de forma subsidiària, necessitats puntuals i molt concretes d’alimentació tot fomentant un consum responsable, saludable i econòmicament sostenible.

El programa té una doble vessant, promocional i formativa. Es basa en la promoció de la persona a través de la dignificació de la forma d’oferir l’ajut alimentari i de fer-la participant en la pressa de decisions.

Els aliments estan disposats en prestatgeries estil “supermercats” i són els participants qui elegeixen els productes que més necessiten.  Aquest servei es complementa amb tallers i aprenentatges de continguts i criteris relacionats amb l’administració domèstica, dietes equilibrades, higiene i manipulació d’aliments.

El servei està obert a aquelles persones o famílies necessitades, que han estat acollides i valorades prèviament des dels equips d’acollida de les Càritas parroquials, d’acord amb els barems establerts  i en el marc del Model d’Acció Social de Càritas.

Actualment hi ha a l’arxidiòcesi 54 SDA en fase de funcionament o implantació. Es tracta d’un projecte en creixement i innovador, que s’està implantant d’una manera activa  a tota la diòcesi.

  • Robers filigrana

L’objectiu del programa Filigrana és facilitar l’accés gratuït a la roba i estris de la llar a persones amb molt pocs recursos. Aquestes persones han estat prèviament acollides a Càritas i se’ls acompanya en diversos aspectes, també en aquesta de l’accés a la roba. El programa es concreta en una sèrie de robers distribuïts per tota l’arxidiòcesi que també proporcionen una oferta de roba de preu assequible per a tothom que ho necessiti, especialment les persones que pateixen dificultats econòmiques.

Els robers també incorporen la vessant de capacitació sociolaboral de participants, lligada a la manipulació de la roba. Els diners que s’obtenen es reinverteixen en accions socials lligades a les Càritas parroquials, especialment amb els participants que s’acompanyen des del projecte. A més, el programa també contribueix al consum responsable mitjançant el reciclatge i els tallers de costura solidària.

Hi ha un total de 14 robers Filigrana situats a Cambrils, Reus, Salou, Santa Coloma de Queralt, Tarragona (dos robers i el magatzem comú), Montblanc (dos robers), Creixell, Constantí, Arboç, Torredembarra, Valls i Vendrell.

  • Llet i farinetes

Acull mares joves amb mancances econòmiques, socials i afectives. Reben llet i farinetes, sota prescripció mèdica per a la correcta alimentació del nadó. A més, es procura atendre també les seves necessitats emocionals i humanes.

  • Recollida de mobles i estris de la llar

Existeix en algunes Càritas parroquials com a Torredembarra o Salou el projecte de Recollida de mobles i estris de la llar. Els elements recollits bé s’exposen als locals de la mateixa Càritas parroquial o bé s’organitzen mercadets oberts a tot el públic en dies assenyalats.