Assessoria jurídica i immobiliària

Les nostres Càritas compten amb una sèrie de col·lectius professionals que, de forma voluntària, assessoren en diversos temes.

Il·lustres Col·legis Oficials d’Advocats de Tarragona i d’Advocats de Reus
El Col·legis d’Advocats de Tarragona i de Reus proporcionen a través dels seus col·legiats assessorament extrajudicial en tot una sèrie de temes jurídics:

  • Servei de mediació hipotecària de protecció de deutors hipotecaris sense recursos
  • Assessorament jurídic en general i per matèries: civil, estrangeria, penal, laboral, etc.

Il·lustre Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Inmobiliaria de Tarragona
L’Il·lustre Col·legi Oficial d’Agents de la Propietat Inmobiliaria de Tarragona (APIs) assessora sobre:

  • El mercat immobiliari i la seva incidència en el patrimoni de l’entitat, com a conseqüència de cessions, donacions, llegats, etc., de particulars.
  • En tot el referent als immobles cedits temporalment pels particulars a l’entitat, amb la finalitat de portar a terme el projecte “Habitatge”.
  • Lloguer social.
  • En el disseny, implementació i gestió de propostes d’intervenció en habitatges de gestió social.
  • En l’estudi i redacció de models de contractes, lloguers social, avals per a llogaters, acompanyament, etc.
  • La gestió dels habitatges de lloguer social adscrits al projecte “Habitatge” o qualsevol altre immoble de Càritas Diocesana de Tarragona, adscrit a aquesta finalitat.