Necessitats bàsiques ‐ PIRMI

La Renda Mínima d’Inserció (PIRMI), que està gestionada de forma coordinada pels departaments de Treball i Acció social i ciutadania de la Generalitat des de l’any 1990, és un recurs que té com a objectiu oferir l’autonomia imprescindible per a persones que pateixen greus dificultats de subsistència. Càritas fa l’acompanyament i seguiment de les persones que es poden acollir a aquest programa.