Com ens organitzem

Càritas Parroquial: és la base on la comunitat cristiana acull els més desfavorits de la societat a fi que se sentin escoltats, compresos i ben atesos.

Càritas Arxiprestal/Interparroquial: són les Càritas Parroquials que es coordinen per sumar i optimitzar recursos, formant les Càritas Interparroquials i Arxiprestals.

Càritas Diocesana: està al servei de totes les Càritas Parroquials, Interparroquials i Arxiprestals, ajudant i potenciant la seva promoció, sensibilització, formació, acció social i comunicació de béns.

Càritas Catalunya: està constituïda per les Càritas Diocesanes de Barcelona, Girona, Lleida, Sant Feliu de Llobregat, Solsona, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Urgell i Vic.

Cáritas Española: 5.000 Càritas parroquials formen la xarxa estatal de Càritas a tot l’Estat. 68 Càritas Diocesanes treballen amb les seves Càritas autonòmiques i desenvolupen a tot l’Estat una important tasca en favor de la justícia. 65.000 persones fan possible amb el seu compromís voluntari l’acció de Càritas.

Caritas Europa: És un dels actors socials i internacionals d’Europa en favor dels més pobres i per la construcció d’un món de justícia i pau.

Caritas Internationalis: 154 organitzacions catòliques de servei confederades que treballen en més de 198 països i territoris d’arreu del món.