Servei de distribució d’aliments

La distribució d’aliments a la arxidiòcesi de Tarragona es desenvolupa a través del programa Servei de distribució d’aliments (SDA), La seva finalitat principal es cobrir, de forma subsidiària, necessitats puntuals i molt concretes d’alimentació tot fomentant un consum responsable, saludable i econòmicament sostenible.

El programa té una doble vessant, promocional i formativa. Es basa en la promoció de la persona a través de la dignificació de la forma d’oferir l’ajut alimentari i de fer-la participant en la pressa de decisions.

Els aliments estan disposats en prestatgeries estil “supermercats” i són els participants qui elegeixen els productes que més necessiten.  Aquest servei es complementa amb tallers i aprenentatges de continguts i criteris relacionats amb l’administració domèstica, dietes equilibrades, higiene i manipulació d’aliments.
El servei està obert a aquelles persones o famílies necessitades, que han estat acollides i valorades prèviament des dels equips d’acollida de les Càritas parroquials, d’acord amb els barems establerts  i en el marc del Model d’Acció Social de Càritas.

Actualment hi ha a l’arxidiòcesi 54 SDA en fase de funcionament o implantació. Es tracta d’un projecte en creixement i innovador, que s’està implantant d’una manera activa  a tota la diòcesi.