[:ca]ACCIÓ SOCIAL: OFERTA DE FEINA! Tècnic/a especialitzat en persones gran i persones voluntàries.[:]

[:ca]

 

 

1. Dades generals del lloc de feina:

 • Lloc de feina: Tècnic/a especialitzat en persones gran i persones voluntàries.
 • Càritas on està ubicat: Càritas diocesana de Tarragona. Tarragona.
 • Departament al que pertany: Àrea Acció Social.
  • Categoria professional: Grup C. (Grau o Diplomat).
  • Tipus de jornada: completa.
  • Contracte per obra i servei.
  • Horari: matins i dues tardes. Tot i que es demana flexibilitat horària segons necessitats del servei.
  • Amb cotxe propi i carnet de conduir.

 

2. Presentació de CV

La presentació del CV, que ha d’incloure els correus-e i telèfons de contacte de tres persones de referencia, i el document de protecció de dades signat que podeu descarregar aquí, es poden enviar a:

Càritas Diocesana de Tarragona

Referència Acció Social

caritas@caritasdtarragona.cat

 

O bé entregar manualment a:

Secretaria de Càritas Diocesana de Tarragona

Carrer d’Armanyà, 16,

43004 Tarragona

Tel: 877 44 98 66

Fins el 22 d’Octubre de 2021

 

3. Funcions i responsabilitats del lloc de treball:

 • Atenció individual o grupal a les persones usuàries de Càritas diocesana de Tarragona
 • Visites a domicilis de persones grans per valorar la situació/ necessitat i oferir el suport.
 • Coordinació amb entitats públiques i privades.
 • Coordinar i liderar equips de persones voluntàries
 • Redacció de continguts, informes i documents derivats de l’execució del projecte.
 • Interlocució amb les institucions i organismes públics.
 • Informació, orientació i derivació a recursos específics.
 • Registre de dades a la base de dades interna.
 • Coordinació amb l’equip dels programes complementaris, altres tècnics i amb les persones voluntàries de l’entitat.
 • Participació en les reunions , de casos i del teixit social i associatiu del territori.
 • Participació en les activitats, jornades, o altres vinculades als objectius de l’entitat.
 • Redacció e projectes i sol·licituds de subvencions.
 • Oferir formació per al projecte en cas necessari.

 

4. Requeriments de formació (Coneixements necessaris per al lloc de feina).

 • Graduada en Treball Social, Educació Social, Psicologia o similars.
 • Formació específica en Gent Gran (Cursos, Postgrau o Màster).
 • Es valorarà formació en gent gran, acollida i gestió de la diversitat.

 

5. Requeriments d’experiència laboral necessària mínima de 2 anys en

 • Experiència laboral en l’àmbit de la gent gran.
 • Disseny de projectes, metodologies, eines i material pedagògic.
 • Prospecció de recursos i serveis del territori
 • Treball en xarxa i per objectius.
 • Relació amb administracions.
 • Experiència en treball en equip i en xarxa.
 • Es valorarà experiència en gènere, immigració i/o interculturalitat.
 • Experiència en la redacció de projectes i en la gestió de subvencions.
 • Experiència prèvia a alguna Càritas Parroquial, Interparroquial, Arxiprestal o projecte social.
 • Flexibilitat a l’hora de realitzar diferents tasques dintre l’entitat.

 

6. Competències necessàries per l’acompliment de la seva feina.

 • Castellà i català oral i escrit.
 • Es valoraran altres idiomes (àrab, anglès, francès,…)
 • Persona amb autonomia i capacitat resolutiva.
 • Dinamització de grups.
 • Conèixer la xarxa de recursos i entitats socials del territori.
 • Domini informàtic (Word, Excel, bases de dades, etc.)
 • Coneixements de gènere.
 • Coneixement de grups en exclusió social.
 • Disponibilitat de desplaçar-se.
 • Capacitat de portar a terme treball amb persones en risc d’exclusió (plans d’actuació, acompanyament, avaluació,…)
 • Compromís. Constància. Discreció i respecte a la persona a la seva dignitat i pluralitat.
 • Capacitat de contribuir a la formació de voluntaris i participants.
 • Competències transversals:
 • Flexibilitat, adaptabilitat i polivalència.
 • Dinamització de grups.
 • Organització del temps i de la pròpia feina.
 • Treball en equip.
 • Negociació i comunicació.
 • Responsabilitat i disposició per l’aprenentatge.

 

7. És valorarà coneixement i sintonia amb l’Església Catòlica, a Càritas o a d’altres entitats i moviments de la mateixa Església. [:]